آرشیف

2015-5-15

احمد سعیدی

پـیــام تـسـلـیـــت و هــمـــدردی

بمناسبت شهادت نا بهنگام فرزند متحد و ازاد اندیش کشورم دگروال ذین العابدین ( ازاد )  که قربانی توطه دشمنان سوگند خورده افغانستان گردیده.

با تاسف عمیق وتالم فراوان، اطلاع یافتم که اقای آزاد در ولسوالی پسابند ولایت غور شهید گردیده.

شهید ازاد مبارز خستگی نا پذیر و انسان فرهیخته ملهم از اندیشه ها و معنویات بلند وطن دوستانه و افکار ترقی خواهانه وعشق به وطن ، راه مبارزه را بخاطر آزادی ، دموکراسی ،عدالت اجتماعی ،وشگوفایی، با تمام نیروی پر توان فکری وعملی وخستگی ناپذیری در پیش گرفته بود و تا پای جان قلبش به خاطر آن می تپید.

شاد روان ذین العابدین انسان با صفا وصمیمی ، دلسوز ومهربان سر شار از روح انساندوستی ومبارز سر سپرده راه عدالت بود.

بمناسبت این شهادت درد ناک ، اندوه فراوان وهمدردی عمیق خود را ابراز داشته برای خانواده محترم ایشان و همه دوستان گرامی تسلیت گفته روانش را شاد میخواهیم.

با احترام
احمد سعیدی
کابل