آرشیف

2014-12-29

نعمت الله ترکانی

پـیـام تسـلـیـت

به مناسبت در گذشت  شادروان( شاولی ترانه ساز و ضیا قاریزاده)
هنوز دلهای شکسته از مرگ شاه ولی  ترانه ساز مرهم نگرفته بود که شاعر و هنرمند دیگری از دیار دلهای شیفته و فرهیخته  چشم از جهان پوشید و راهی دنیای جاودانی شد.
شاه ولی  ترانه ساز و ضیا قاریزاده دو شاعر دو هنرمند و دو فرزانۀ روزگار ما بودند که در دامان خانواده های روشنفکر و مبارز کشور ما پرورده شدند. هر دو شیفته شعر و موسیقی بودند و هر دو چون آفتابی بر آسمان هنرو ادبیات افغانستان میدرخشیدند و روشنی آفرین بودند.
افغان موج در گذشت این دو ادیب وهنرمند را به جامعۀ فرهنگی  افغانستان و همچنان به خانواده های عزیز شان تسلیت عرض نموده و از خداوند توانا برای ایشان طلب مغفرت مینماید.

 

اجـــل چگونه خطــا کار و بی مـــروت بود
که از قبــیله ما هر کی را که خواست ربود

 

یکی ضیاء هـــنر بــود مرد غـمکش دهـــر
صفــــای لحظه ی شعر و هزارگفت وشنود

 

دگـــر ترانه ی شب های بـــزم زنــده دلان
ولی ای هـر چه ولایت به قــله هـای صعود

 

عـــجب حکایتی تلــخی و قصه غـــــمگین
که بزم یار دگر خالی است ز شعر و سرود

 

چـــه جـــاودانــه نشانی  که ماند از ایـشان
صفــا و مهــر و محــبت به لحظه ی پدرود

 

نمـــرد آنکه دلــش را جلای معــرفت است
بخـــوان بنام فــخیم اش ثنــا و ورد و درود

نعمت الله ترکانی
14.01.2008