آرشیف

2015-8-1

استاد غلام حیدر یگانه

پـنــج ربــاعـــی

(3)

باور نکنم که اقتدار از جنگ است
باور به مزخرفات بر من ننگ است
تو توپ بگیر و من قلم، ای منکر
تا صاف شود که فتح از فرهنگ است


تا بود درین خانه، مدارا کم بود
بی باک روی بود و محابا کم بود
لفظاً همه در دین و خرد، طاق استیم
اصلاً، کم اگر بود، همین ها کم بود
 


یک جامعة بی جنگ، ناممکن نیست
بی جهلِ به نام ننگ، ناممکن نیست
صد بار شده تفنگ، مغلوب مهر
از چشمه، شکست سنگ، ناممکن نیست
 

 □
کی گفت که ماهیت انسان جنگ ست؟
یا سیطره و قوت ایمان، جنگ ست؟
نی جنگ، که عشق ست اساس هستی
ای جنگ طلب، پیشة شیطان، جنگ ست


این طایفه را زود خدا خواهد زد
با موشک آه فقرا خواهد زد
ای رفته ز مسجد به پناگاه تانک
آن تانک به ایمان شما خواهد زد

                       ثور 1394