آرشیف

2015-1-26

محمد سرور انوری غوری

پـــیـــــــــــام تسلیت :

دوست نهایت گرامی ام محترم جنرال صاحب غلام فاروق خان ، اجازه بفرماید بخاطر وفات پدر بزرگوار تان بخدمت جناب شما ، اعضای محترم فایل ، دوستان واقارب شما تسلیت عرض نمایم ودر ضمن خود را شریک غم واندوه شما دانسته به متوفی از بارگاه ایزد متعال جنت فردوس را تمنا دارم . روحش شاد وجنت نصیبش باد. انالله واناالیه راجعون