آرشیف

2015-1-8

عبدالظاهر توانا

پـــــــــرورده مجاهد سعید یاسر جان شهید

بسم الله الرحمن الرحیم

شهید سعید یاسر جان فرزند دیگروال سعید عالم خان در سال 1374 در یک خانواده مهتدین ومجاهد تولد گردید . شهید سعید یاسر جان از طرف مادر غوری واز جهت پدری اش بدخشی ودر ولایت بدخشان تا امروز به زندگی اش ادامه داد . شهید سعید یاسر جان به عمر 18 سالگی توسط یک حادثه نا بهنگام طبعی به شهادت رسید .چون سعید یاسر جان شهید علاق خاص به سیا حت داشت بهمراه برادراش در یکی از مناطق بدخشان بنام عقاب شی در سیاحت زمستانی رفته و توسط حادثه برف کوچ در روز جمعه 20 دلو 1391 شهید شدکه چندی از تصاویر این شهید را در زیر مشاهد مینماید.

 

باز هنگام جدایی در رسید 
سینه ها لرزان شد و دلها شکست شهادت لاله ها را چیدنی کرد
به چشم دل خدا را دیدنی کرد
ببوس ای خواهرم قبر برادر
شهادت سنگ را بوسیدنی کرد 
خنده ها در لرزش لب ها گریخت
اشکها بر روی رویاها نشست
چشم جان من به ناکامی گریست
برق اشکی در نگاه او دوید
نسترن ها سر به زیر انداختند
ماه را ابری به کام خود کشید

 

ودر خاتمه برای محرومی جنت برین وبرای باز ماندگانش به ویژه والدین گرامی اش اجر عظیم وصبر جمیل از بارهگاه ایزد منان تقاضا داریم .

انا الله وانا الیه راجعون 
فرستنده : عبدالظاهر توانا

 

 

 

 

پرورده مجاهد سعید یاسر جان شهید

 

پرورده مجاهد سعید یاسر جان شهید

 

پرورده مجاهد سعید یاسر جان شهید

 

پرورده مجاهد سعید یاسر جان شهید

 

پرورده مجاهد سعید یاسر جان شهید

 

پرورده مجاهد سعید یاسر جان شهید

 

پرورده مجاهد سعید یاسر جان شهید

 

پرورده مجاهد سعید یاسر جان شهید

 

پرورده مجاهد سعید یاسر جان شهید

 

پرورده مجاهد سعید یاسر جان شهید