آرشیف

2014-12-26

امین الله سعيدي

پــــــــدرم تو جاويدانه تريني

 

اگر نسيم چشمان تو جـلوهً اخـگر كند

قدوم شهدِ شهادتت غوغاي به محشر كند

 

‌اگر شُهرهً شهر بودي به نيكويي نامت

بس است ديگر چـه خواهم مرا مفتخر كند

هاي پــــدرم !

‌تو جـاويدانه تريني ، آفتاب آلـوده به هم آغوشي توست و خودم خيالي ترين زمزمه را برايت ميسراييم. تو آئينه بي غباري بودي ، براي من نداي هستي را آفريدي . ‌دستان تو گرمي داشت ، و آغوش پُر جلايئت تابنده ترين فروغ نيايشم بود. ‌لهـجهً دوستانه تو شيفته ترين شنواء را داشت ، و آهنگ نگاهً تو خندهً بـهار ميماند. سخاوت ‌كلامت و لبان تبسم آميزت ديگر از غم رهاييم ميساخت. ‌و چه بگويم ؟ ‌تو آئينهً بي شكي ، ترديدي در تو نبود . من بودم بيش خود شرمنده و هر روز تو بودي كه مرا ‌انعكاس ميدادي. و ميدانم ترديدي در تو نبود ، تنها ترين سكوتت لحظهً مرگ بود و آخرين خداحافظيت وقتي بود كه دستان گرمت را بوسيده بودم . ‌باورم نميشود تو نرفتهً ، عكس تو آئينهً اميد و آرزوهاي ماست و بر قاب عكست مينگرم كه تبسم ميكني     

ثنا و ستايش خداي را كه او آفريده گار عالميان است .

سلام و درود بحضور يكايك از شما بزرگواران ،استادان با نهايت عاليقدر و شما كسانيكه ما را ممنون لطف گرانمايه خويش قرار داديد. در هرجاي دنيا كه هستيد سلامتي و پيروزي نصيبي تان باد. غمشريكي تان واقعاً گرمي بود بر روح و روان پژمرده مان .از اينكه بزرگي و لطافت كلام تان مارا صبور ساخت و تسلي شد براي قلبهاي مان سپاسگذار شما بزرگواران هستيم.

ميخواهم يك تشكر خاص از استاد عاليقدر مان فگارزاده صاحب داشته باشم كه با شعر با معني و پر مهفوم شان حقيقت موضوع را مطلاع ساخته و بر مقطع نااميدي و پژمرده گي مان تاكيد كردند. ‌‌‌‌‌‌‌جذابيئت و شگوفائي كلام و زبان شان تابنده ترين روشني و هديه براي مان هست و خواهد بود

 

بااحترام امين الله ارجمند (سعيدي) فرزند مرحوم الحاج دادالحق خان سعيدي