آرشیف

2016-6-20

گل رحمان فراز

پــــدر، روز ات خـجـستـــه بـــــــاد!

 

پدر، روز ات خجسته باد!
 

خوشحالم که سخن از تجلیل روزی را به زبان می آورم که در این روز از ایثار، حمایت و اندیشه ی بهترین سهولت ساز امور، عالی ترین مرجع قابل اتکا و قوی ترین ثقل زندگی ام که همانا پدر است، تجلیل به عمل می آید. تجلیل در یک روز مشخص در طول یک سال از ایثار، توانگری و حمایت پدران جز توهین به ایشان چیزی دیگری نیست، پرچم حمایت پدران همیشه بر فراز پرورش پسران بر افراشته است و همین طور می بایست تا پسران هم همان حمایت همیشگی و مداوم را نادیده نگیرند. 
برای من "پدر" تکیه گاه مطمئن، اتکای اطمینان و پایگاه اعتماد سازی است، پدرم را خیلی دوست دارم و همیشگی بر علاوه رابطه پدرانه و پسرانه، روابط دوستانه ی بین مان حکم فرما بوده است. پدرم دوست داشتنی است، حتی دوست داشتنی تر از هر موهبت الهی دیگر که در این دنیا وجود دارد.
پدرم یگانه کسی در زندگی من است که به موارد مورد علاقه ام مرا تشویق می کند، نمی گذرد به میل اش که خلاف میل من است حرکت کنم، همیشه می خواهد اعتماد به نفس خودم را بالا ببرم، خواست اش این است که خودم برای خودم شخصیت شوم و در اجرای این امر مرا به اندیشه و سبک از خود ساخته ی خودم آزاد نگهداشته است، در سخت ترین حالات مانع انتقاداتم نشده است که حتی سخنم برای خودش مشکل زا بوده است، خوشی من را به ارزش دنیا برابر ندارد، در زندگی دو مورد را توصیه ام کرده است که همانا؛ * صادق بودن در رفاقتم * و ساختن زندگی و آینده ام به دستان خودم بوده است. 
پدرم یگانه کسی است که نهایت علاقه مندی به کسب و آموزش علم دارد و از اینکه از قافله آموزش پس نمانم، در کوچک ترین سن کودکی مرا وا داشت تا از آغوش گرم اش به آغوش علم و دانش بشتابم و برای آینده خودم بکوشم تا باشد که کوشش من موجب نام نیکی وی و سر فرازی خودم گردد، زندگی در خانه ی ما هيچ وقت تحمیلی نبوده است و همیشه اولویت به علاقه مندی ها داده شده است تا به اجبار ها که این به صمیمانه بودن اعضای خانواده کمک کرده است و از هر لحاظ قابل افتخار است.
تا حال هم که به افتخار زندگی را به سر می برم از برکت زندگی پر افتخار و قابل قبول پدرم است، پدرم با آنکه دوره های تجلی و قدرت را برای چندین سال سپری کرده است، هیچ وقت دست اش به حق مظلوم و خون شهید آغشته نبوده است و هنوز هم بخاطر صداقت، رفتار نیک، رفاقت و همکاری های که با مردم داشته است، از هر لحاظ در دل های مردم جایگاه خاص خود را دارد و همه هم دوره های شان با دیدن من، یادی از وی با القاب چون قهرمانی، مردانگی، پاسداری، مسلمانی، مجاهد بودن و معتدل بودن اش می کنند.
آنچه که پدرم در گذر زندگی تجربه کرده است و نتيجه خوب اش را برایم نصیحت وار بازگو می کند عبارت از داشتن دوستان و رفيقان پاسدار و مرد توام با صداقت متقابل است که این گزینه را بعد از آبرو و عزت حتی از پول، مال و دارای هم ارجحیت می دهد که شکر خدا نظر به نصیحت همیشگی اش دوستان بی شماری را در زندگی ام دارم.
پدرم (اسدالله جهادوال) نام دارد و حس وطن دوستی و اسلام دوستی به دل اش پیدا شد، جوانه زد، شکوفه کرد و ثمر رسید تا اینکه به آرزوی زندگی اش برسد که جهاد در راه خدا برای حفظ مال، جان، وطن و عزت اش بود، از اینکه افتخار مجاهدت ات را دارد، خوشحال است و من هم افتخار می کنم که وارث مجاهد و جهاد برحق میهنم ام.
در آخر، از خدمات که برای من پدر مهربانم در طول زندگی مهیا ساخته ممنون ام و مدیون احسان اش تا آخرین روز حیات خواهم بود، توانی ندارم که خدمات اش جبران کنم، ولی وعده می دهم عمل کنم به آنچیزیکه از طرف وی بحیث نصیحت شنیدم و دعای شب روزم برای سرفرازی دارین، طول عمر با عزت، صحتمندی وجود، نام نیک و پر افتخار پدرم خواهد بود. 

نوت: روز ات خجسته پدر عزیز و مهربان، حلال دار احسان ات را!
با مهر 
گل رحمان فراز