آرشیف

2015-1-25

محمد نادر علم

پــــاسخ رئیس جمهوری افغانستان آقای کرزی به 5+1

 
سلام دوستان : این هم چند فکاهی و طنز به خاطر عوض شدن حال و هوای سایت .
 
یک صاحب نظراز نویسنده میپرسد: شما همیشه از اصطلاح خلا دردناک زیاد استفاده میکنید،
مگر ممکن است چیز ی خالی باشد و درد هم بکند؟
نویسنده میگوید: عجیب است ! مگر شما هنوز سر درد نگرفتید ؟
 
رئیس جمهوری افغانستان آقای کرزی  طی یک نامه پاسخ 5+1 را داد. او طی این نامه اعلام کرد
پاسخ من به 5+1 ، شش خواهد بود!

 
دعاي دختران دم بخت: ربنا آتنا في‌الدنا زوجا جميلا، قدا طويلا، ثروتنا كثيرا، موترنا لند کروزرنا، موبايلا نوكيانا، والدينا امواتا
 
یک دختر در مراسم خواستگاری اش يک باد صدا دار ازش ميره ، داماد از بس ميخندد مي افتد می میرد.
رو ی سنگ قبرش می نویسند نسيمی آمد و گلی بر باد رفت

 
یک عسکر اردوی ملی میره آنطرف مرز عریان میشه روی زمين دراز ميكشه برایش ميگن  چه كار مي كني ؟ ميگه به پا کستان تجاوز مي كنم
 
یک نفر دستشوی بوده پسرش زنگ میزند به موبایلش میگه پدر کجا ستی ؟ پدر میگه یک جای هستم، پسریش میگه ما درم میگه امشب غذا درست نکردم هر جا هستی هما نجا یک چیزی  بخور.
 
یک سوال عمومی از اعضای  پار لمان
فکر میکنیند چرا خداوند اول آدم را آفرید و بعد حوا را ؟
یک جواب از ردیف اول( مرد سالاران) : چون آدم مرد بود پس اول خدا آن را آفرید بالآخره مردی گفتن زنی گفتن
 
 جواب یک عضو (خانم) سنتی  : چون مردها قدر زنهایشان را بدانند (اممممم )

جواب یک عضو (خانم )پروانهء : چون عشق وقتی بوجود میآید که معشوق در دسترس نباشد بعد حوا آمد تا آدم بداند عشق چه است (ییییییییش)
 
 جواب یک عضو (مرد ) که تازه از خواب پریده بو د : اول آدم آمد چون مرد خانه حوا بود !!!

جواب یک عضو(زن) امروزی : خدا اول آدم را آفرید چون می خواست ببیند چقدر عیب و نقص دارد بعد که نقصهایش را برطرف کرد حوا را آفرید

جواب خانم که با غضب یک بوتل آب را در دست میفشارید : کی گفته خدا  اول آدم را آفرید ؟ در این جامعه مردسالار این مردها همه قضایا را به نفع خودشان تمام می کنند (اح ح ح  ح)
  
حالا یک سوال هم از با زدید کنند ه گان و کار بران سایت جام غور که انشا ا لله از طریق پنجره نظر ات جواب همه ای شما دوستان را داشته باشیم.
 از نظر شما این مو جود چه میتواند باشد ؟
وقتی تعجب میکند میگوید واااااااااا!!
وقتی خوشحال است میگوید بمیری الهییییییی!!
وقتی غمگین است آه میکشد
وقتی میترسد جیییییییغ اتمی میکشد
وقتی بدش می آید میگوید ویشششش .
وقتی خوشش می آید میگوید ووییییی.
همه عناصر ذکور گیتی در عشق او واله و سرگردانند .
 تاریخ تولد و شماره کفش یازنه جان و
پسر عمه ی دختر خاله ی داماد همسایه ی خاله ما ه گل را میداند !
از مادر کیکا اصولا نمیترسد بلکه وحشت دارد !!!
 
 منتظر نظرات وجو اب های شما عزیزان