آرشیف

2015-1-8

ضیاالدین رفأ

پـــاداش نيکي به پدر و مادر

 
از جمله کارهائي که مايه خوشبختي و سعادت انسان و فرزندان و نسل او مي شود، نيکي به پدر و مادر و معاشرت مؤدبانه و محترمانه با آنان است . چنانکه خداوند متعال در قرآن مجيد، مي فرمايد:
«ما به انسان توصيه کرديم که به پدر و مادرش نيکي کند، مادرش او را با ناراحتي حمل مي کند و با ناراحتي بر زمين مي گذارد، و دوران حمل و از شير باز گرفتنش سي ماه است، تا زماني که به کمال قدرت و رشد برسد و به چهل سالگي بالغ گردد . مي گويد: «پروردگارا! مرا توفيق ده تا شکر نعمتي را که به من و پدر و مادرم دادي بجا آورم و کار شايسته اي انجام دهم که از آن خشنود باشي، و فرزندان مرا صالح گردان، …»
در تفسير اين آيه، مرحوم علامه طباطبائي مي نويسد:
«حاصل درخواست انسان از خدا اين است که خدا آنچنان به قلب او الهام کند که شکر نعمتهايش را بجا آورد و عمل صالح انجام دهد و به پدر و مادرش نيکي کند و همچنين فرزندان او نيز بر او نيکي و احترام کنند چنانکه او به والدين خود احترام مي کرد»
پس معلوم مي شود اگر انسان به والدين نيکي و احترام نمايد، فرزندان او نيز به او احترام مي کنند .
احاديث فراواني که در اين مورد وارد شده، از حد شمارش خارج است که ما به چند نمونه از آنها اشاره مي نماييم:
1 . رسول گرامي اسلام صلي الله عليه و آله مي فرمايد:
«هرکس دوست دارد عمري زياد و روزي فراوان و روزگار خوشي داشته و از زندگي خود لذت ببرد، و فرزندانش به او احترام کنند، بايد به پدر و مادر خود نيکي و احسان نمايد چون اين کار بخشي از اطاعت خداوند است » . که قبلا در ذيل آيه 23 سوره اسراء اشاره شد . و هرکس دوست دارد فرزندانش به او نيکي کنند . هرکس دوست دارد لحظه مرگ برايش آسان باشد; و هرکس مي خواهد پيش از مرگ، فقر و نداري سراغ او نيايد  ، بايد به پدر و مادر خود احسان و نيکي کند و با آنان مودبانه و محترمانه رفتار نمايد.
باز آن حضرت مي فرمايد:
«حتي اشخاصي که فاسد و نابکار هم هستند، در اثر خوبي به پدر و مادر از امکانات خوب مالي در دنيا بهره مند مي شوند»
امام باقر عليه السلام مي فرمايد:
«احسان و خوبي به پدر و مادر فقر و فلاکت و هفتاد نوع مرگ بد را از انسان دفع مي کند
 
ترتیب کننده :ضیاالدین رفأ