آرشیف

2015-1-16

قربانعلی فیاض غوری

پــدیـــده تهاجم فرهنگی در دنـیـای ارتباطات

 

فرهنگ با ارزشترین؛ موهبت برای یک جامعه است. فرهنگ است که هویت جامعه را نشان می دهد، برتری جامعه از لحاظ ارزش اجتماعی بر اساس فرهنگ سنجیده می شود. اصلی بودن و نبودن فرهنگ بر میگردد به ارزشها و هنجارهای اجتماعی که در صورت تطابق داشتن با ارزشهای جامعه، آن فرهنگ؛ فرهنگ اصیل یاد خواهد شد. هر جامعه بر اساس تاریخ تولدش دارای فرهنگ تاریخی ویژه ای است، که همزمان با آغاز ظهورش یک فرهنگ مختص به خودش را ابداع می کند.فرهنگ یک جامعه دینی متفاوت از جامعه غیر دینی است، زیرا که ارزشها و هنجارها در هر دو جامعه متفاوت از هم و گاهی متضاد است، فرهنگ زندگی در جغرافیای دینمدار؛ به خدا محوری و پرستش موجود مقدس منتهی می شود، ولی در اجتماع غیردینی فرهنگ زندگی شان به خود محوری و با نگاه خوش بینانه به انسان محوری منتهی خواهد شد.ارزش در ساحه دینمدار؛ رفتار و کردار، گفتار و افکار خدا پسندانه است، اما هدف از زندگی در جامعه لایک؛ داشتن زندگی مرفه، پیشرفت و تکامل هر چه بیشتر در زمینه مادیات و صنایع مدرن است.
این تفاوت ارزشها؛ هنجارها؛ جهان بینی و ایدئولوژی در جوامع باعث شده که هر کشور امروز دارای یک فرهنگ منحصر به فرد باشد،فرهنگ افغانستان با یک کشور غربی کاملا متفاوت است چون جهان بینی اسلامی با جهان بینی غربی فرق دارد، آنچه که برای ما از لحاظ فرهنگی نا هنجار محسوب می شود، شاید برای دنیای غرب هنجار باشد.افغانستان از بدوی ظهورتا اکنون در جغرافیای جهان؛به طرف ایجاد یک فرهنگ اصیل افغانی رهنمون شده است، هر فرد از هم وطنان ما در افتخار آفرینی و شکل گیری این فرهنگ با افتخار کشور، سهیم بود است. هر شهروند کشور امروز می تواند ادعا داشته باشد که فرهنگش، فرهنگ اصیل است. در فرهنگ ما همه ارزشهای انسانی نهفته است، آنچه فرهنگ اصیل افغانی ما را که پیراسته از همه کاستی ها بود؛آسیب پذیر کرده است تحجر گرایی جنبش طالبان و احزاب متحجر در گذشته؛ و دموکراسی بی قید و بند، آزدی غربی امروز است.وضعیت موجود به گونه ای است که فرهنگهای بیگانه فرهنگ ما را مورد طعمه قرار داده است، با فعالیت های هدفمند می خواهد فرهنگ اصیل افغانی اسلامی ما را مورد تاخت و تاز قرار دهد. رسانه های صوتی و تصویری وسیله ای قرار گرفته است برای انتشار فرهنگ بی گانه. آن مؤلفه های که در تقابل با فرهنگ خودمان است امروز از از رسانه های ملی و حقوقی ما با جسارت تمام نشر می شود.این پدیده خود زیر یوغ رفتن فرهنگ غرب است. بیگانه گان فهمیده اند که با جنگ فزیکی نمی توانند هسته وجودی مسلمانان را حذف کنند،تنها راه تسلط غرب بر جامعه اسلامی مقابله فرهنگی و شوستشوی مغزی جوانان ما است. با توجه به این نکته سعی می کنند که محصولات فرهنگی کثیف خودشان را به خورد جوانان بدهند و با وسایل ارتباطات می خواهند ذهن نیروی بالقوه جهان اسلام را منکدر و مخدوش سازند. متأسفانه رسانه های جمعی ما آله دستی آنها قرار گرفته و اهداف شوم شان را تأمین می کنند. پخش آهنگها و فلمها و برنامه های ضد ارزش های دینی از جمله مواردی است که باعث کم رنگ شدن فرهنگ اصیل خودمان و ترویج فرهنگ غیر می شود. این مقوله ها سبب بی عفتی، از بین رفتن اساس و بنیاد خانواده، بی غیرتی، کاهش یافتن پوشش و حجاب اسلامی و …در جامعه می گردد.
از وسایل ارتباطی مانند اینترنت، تلویزیون و … می شود استفاده مفید کرد، هدف اولیه از این وسائل کسب آگاهی جمعی و برقرار نمودن ارتباط مفید با دهکده جهانی امروزی است. تلویزیون بهترین وسیله ای است برای انتشار اخبار و دانستن اینکه در جهان چه میگذرد، ازاین قبیل است اینترنت که یک وسیله ای ارتباطی بسیار مدرن می باشد که همه سهولت های ارتباطی عصر جدید را مدیون اینترنت می باشیم. اما اگر این وسائل ارتباط جمعی در خدمت شیطان قرار گیرد و از اینها استفاده شیطانی صورت گیرد این وسائل می شود ابرازی در دست بیگانه گان که تهاجم فرهنگی ایشان را بر فرهنگ غنی ما آسان تر می کند.
اگر وضعیت موجود ادامه پیدا کند و متولیان و دلسوزان فرهنگی ما از خواب خرگوشی بیدار نشوند جامعه در سمت و سوی خواهد رفت که جز بی عفتی، بی مبالاتی به ارزشهای اخلاقی اسلامی، و جایگزینی فرهنگی توحش بیگانه نتیجه ای ندارد. این چیزی است که هر قلب هر انسان آزاده و مسلمان را مکدر می سازد.