آرشیف

2014-12-15

afrotan

پس لرزه های یک انتقام کور !

پیوسته به گذشته  بخش چهل ونهم
 
روزچهارشنبه نوزدهم قوس ۱۳۹۳ رئیس غنی متولی  تازه کار زیارتگاه ارگ شریف کابل در محضر جانبازان و فاتحان عصأ بدست معرکه های تاریخی ومیهنی (۱) کشور افغانستان حضور یافت وطی یک خطبه ء آتشین" ریأ "ستی  واکنش دولت متبوعش دربرابر گزارش مفصل ۶ هزار و ۲۰۰ صفحه‌ای کمیته‌ی اطلاعاتی سنای آمریکا چنین بیان داشت .
https://www.youtube.com/watch?v=B5WE7iSQjp4&feature=youtu.be
ازآنچه متولی تازه منصوب شده ارگ در واکنش به گزارش مجلس سنای امریکا مبنی بر شکنجه و عذاب زندانیان زندان معروف گوانتانامو توسط مأموران و شکنجه گران  سازمان اطلاعات مرکزی امریکا  که عملکرد های آن سازمان را که به قول رئیس غنی  سالهای ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۰۸ را در برمی گیرند بصورت روشن اما در جایگاه قدرت پوشالی ریاست دولت وحدت ملی افغانستان ایراد فرمودند حتی برویت یک محاسبه دقیق اشاره رئیس غنی به   دورانی بوده که در آن  حاجی نعیم احمدزی معروف به" نعیم  کوچی " یکی از پرنفوذ ترین افراد قوم احمد زی ها که در عین حال نسبت خانوادگی با  رئیس غنی احمدزی داشته و مدت کوتاهی نیز در حاکمیت رژیم  طالبان  به مقام ولایت  بامیان رسیده بود به اتهام انجام جنایات علیه مردم شریف هزاره و دیگر مردم بی گناه افغانستان در شکنجه گاه گوانتانامو به سرمیبرد و موصوف به اثر تلاشها و پیگیری های شخص رئیس غنی احمدزی از گوانتانامو رها گردید . البته وی برخلاف اسناد و شواهدی که تازه از سوی مجلس سنای ایالات متحده امریکا مبنی بر شکنجه و آزار مأموران " سیأ " CIA پس از رهایی از زندان گوانتانامو در گفتگو با رادیو آزادی که به زبان پشتو انجام داده شده چنین اظهار داشته بود  :
https://www.youtube.com/watch?v=Tpe8qrWUFmQ&feature=youtu.be
شما عزیزان خواننده این یادداشت میدانید که وقتی در یک سیستم مافیائی که در آن از خدمت به توده ها و مردم فقیر افغانستان هیچگونه  خبری نیست بلکه برای فریب دادن عوام کالانعام و روشنفکران  بدتر از آنها نسخه مجرب وعده مقام و مکان و برای طیف دوم آنها ؛ مدرک و سند جعلی هرچند با سواد کلاسیک معیار امتیازات است غرائز اشباع نا شده غرور و خود بزرگ بینی اوج میگیرد وبا خوابهای خیالی و توهمزأ کلید دوجهان را در دست می گردانند  و در عین حال با انداختن  تسبیح تزویر و ریأ خودرا خلیفه زمین میخوانند و این مقام توهم زأ را بر بیچاره گان عالم فخر فروشی میکنند . چنانچه شما  عزیزان دیدید و بازهم می بینید  که چگونه این متفکر بزرگ جهان با سپری شدن چندین دهه ازروزهای  عمر دولت مبارکه وحدت ملی افغانستان که ازخواندن  نخستین خطبه ء استخاره ای مشترک حضرت جان کِری John Kerry وزیر خارجه امریکا و یان کوبیس  Ján Kubišخلیفه تام الاختیار  بان کی مون Ban Ki-moon سرمنشی سازمان ملل متحد  برای امور افغانستان نتوانیسته است تا  جدار های  ابتدائی اداره وحدت  مَیلی " ملی "  را برای افغانستان را بنیانگذار نمایند .
 
 چه کسی نه میداند که وقتی ویروس "مسأ له ملی" که همچون گوهر نابی برای بقأ و حیات جوامع بشری نقش دارد و با دریغ فروان که از دیر بدینسو  با  وعده خلافی ها و دروغگوئی های مستمر  رجال حاکم بر سرنوشت کشور ما آسیب دیده است این شعار ی که ما دارنده گان تاریخ پنجهزار ساله ایم و میتوانیم از خود دفاع کنیم !!یک هیاهوی بی معنی و میان تهی است که موشها را به خنده می آورند.! اما مرغ آقا یک پا دارد ! در برابر این همه دلائل و منطق و مصلحت های دلسوزانه ء روشنفکران قوم از شعار دادن های احساساتی و سخنرانی های من در آوردی در برابر مشکلات روزافزون و توام با خونریزی ها  حتی در همین چند هفته معدودی که سایه پرمیمنت " دولت  وحدت مَیلی " بر سر مردم افغانستان افتاده است  شهر کابل شاهد چند عملیات انتحاری و انفجاری  است .با سکوت معنا دار و پاسخ های چند مجهوله ای ماورأ طبیعی  حاکمان شهر که هیچ یکی  از حوادث  را بصورت روشن وواضیح محکوم نکرده اند همه شهروندان مظلوم و بینوای افغانستان نسبت به آن همه مدارک و القاب زمینی و آسمانی دُچار شک می شوند که مبادا  کس و کسانی که بر دانش  و تجربیات علمی شان شرط بسته بودند به مانند آن نوابغ  جعلی و فیلسوفان شبکه های استخباراتی نباشند  که با ضرب زبانی ها ی هندسی  و فورمول های ریاضی خود را از بنیانگذاران تمدن بشری  می خوانند .
https://www.youtube.com/watch?v=zGkI0ftoSzs
مردم با این حقوق بشر گفتن ها و هشدار های مفتکی  تان و اینکه شما از مقامات ایالات متحده امریکا میخواهید لست تمامی زندایان افغانی را که در زندان گوانتانامو زندانی بودند به مقامات افغانی تسلیم دهند تا از آنها "اعاده حیثیت !!" شود هرچند به گفته جلالتمآب شما آسمای مجموع زندانیان در آخیر این گزارش درج میباشند می ترسند که شاید بازهم  فیل تان هوای هندوستان را کرده است وخرابه های باقیمانده افغانستان را نیز توسط زنگیان مست کوچی ها  به نابودی می کشانید .!!

یاهو
ادامه دارد
 
۱  : شهید زنده  صلح دالری  با طالبان آخند زاده  معصوم استانکزي خزانه دار و معتمد شبکه های استخباراتی  در شورای صلح که سه سال و اندی  قبل حین انفجار یک تروریست