آرشیف

2016-5-28

پس لرزه های حادثه لندن وجنبش قومی سازی پروژه ملی توتاپ در افغانستان !

 

تشنه  آب میخواهد یا چاه ، بامیان برق میخواهد یا پایه های برق .

مردم شریف ورسالتمند وباعزت برادران وخواهران  هزاره درافغانستان من به عنوان یک شهر وند افغانستان به خواست های مدنی وقانونی شما کاملا احترام و ارج میگزارم که شما جنبش را بنام روشنائی خواهی در افغانستان به حقوق حقه خود تان برراه انداختید که این یک حق  شما است ومن هم جز حرکت های مدنی شما خود را محسوب میدارم، امید وارهستم که تمام مردم افغانستان این حرکت مسالمت امیزشما را الگو گرفته همیشه درمقابل بی عدالتی در کشور قد علم نموده وخواست های خویش را در پرتو قانونی اساسی  افغانستان طبق ماده (36 ) کشور به شکل مسالمیت امیز به داد خواهی بپردازند پس این نتنها یک حرکت معقول است بلکه زنده ساختن مردم سالاری یا زنده نگهداشتن دیموکراسی درافغانستان  است ، هرچند که دیموکراسی هنوز در افغانستان بشکل کودک نوپا می ماند بازهم این حرکت های مسالمیت امیز قابل ستایش است  ،‌ پروژه توتاب از جمله پروژه های است که  درزمان حکومت کرزی با معاونیت اقای خلیلی طرح ریزی شده بود که امرزو درحالت عملی شدن است  ، درقدم اول ایجاب میکرد که این معضله در زمان حکومت اقای کرزی ووزیرصاحب انرژی وقت معضله با پا درمیانی اقای خلیلی حل  میشد تا سرنوشت اش به این منوال نمی کشید ،البته این حق مردم بامیان  است که باید داده شود وبامیان که در قرن 21 هنوز از نعمت برق محروم هستند من به عنوان یک شهروند افغانستان روشنائی را که بخود میخواهم به مردم بامیان نیز انتظارش را دارم ، که  این مردم از امتیاز برق محروم نباشند ،‌ اما معضله طور حاد شده است که تبر استفاده جویان دسته پیدا کرده است، درحالیکه وعده های که از طرف حکومت وحدمت ملی داده شده است که بامیان را زیر پوشش برق قرارمیدهم ،‌ من نمیدانم که رهبران معترض برق میخواهند یا پایه های برق را ، بیایم منصفانه حرف بزنیم که اگر ما تحمل پذیری را پیشه کینم خواست های خود را بدست بیاوریم  وروشنائی را که هدف ما است  بخواهیم نه در مقابل روشنائی ایستاده شویم ،‌پس برادران وخواهران عزیز که درین جنبش سهم گرفته اید  متوجه نکته که خدمت تان اشاره میکنم دقت نماید که نشود ازاین فرصت طلای که در پیش امده است دشمن سو استفاده کند وبه اسیاب دشمن اب بریزیم تا از این گل الود کردن اب انها استفاده اعظمی ویا ماهی خود را بدست اوردند .

1.   افغانستان یک کشور است که تاریخ پنج هزار ساله دارد و از یک موقعیت خوب جغرافیای در اسیا برخوردار است وهمه جهان متوجه استفاده جوی از این موقعیت جیوپولیتک است .

2.   افغانستان یک کشور متشکل از اقوام مختلیف است که هرکدام نورچشم وگل های یک باغ اند ویک باغ با گل های رنگارنگ زیباست نه با یک گل نسترن ،ما افغانستان رنگارنگ میخواهیم در پرتوعدالت ومساوات برابری وبرادری تمام اقوام این سرزمین

3.   بحث پروژه ملی توتاب حق مردم بامیان است واین حق برای مردم بامیان داده خواهد شد واین مردم از مشکل برق خلاص خواهند شد نیازنیست  که معضله را حاد تر از این بسازیم که دشمن از شگاف قومی سازی استفاده  اعظمی کند ، چنانچه که درز های از بیرون ودرون اغاز شده است  

4.   پروژه توتاب یک برنامه کمپاین قدرت خواهی وکلای محترم است انها بخاطر اینده نگری به کرسی های قدرت تکیه زدن این موضوع را داغ تر میسازند تا از این فرصت استفاده اعظمی نمایند بنا شما برادران خواهران هزاره که پیکربزرگ این سرزمین را تشکیل میدهید، فریب این رهبران را نخورید که بوت پای این رهبران ریگ دارد وشما را فریب میدهد .

5.   مقولۀ خیلی مشهور است که: تا طفل نگرید مادر برایش شیر نمی دهد. با توجه با این اصل هر فرد و هر قوم معزز و برومند در جغرافیای به نام افغانستان حق داد خواهی و صدا بلند کردن را دارد؛ ولی فریاد دادخواهی راه های معقول و پسندیده یی میطلبد، بایستی از راه های مدنی و به دور از توهین و اهانت خواهان حق خود شد نه اجنبی منشانه، سودجویانه و مغرضانه …..که نه تنها ضرر به خود؛ بلکه حیثیت و آبروی یک ملت را خدشه دار میسازد.

6.   پیامبر اکرم )ص( می فرماید: آنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند. من برای خانوادۀ خودم روشنایی میخواهم وبرای شما هم  روشنائی می پسندم بنابرین برای همسایه ام و به هر فردی دیگر همین سرزمین نیز آن را می پسندم.

7.   سوال دیگر که من را وادار می سازد اشاره کنم این است که آیا رهبران وکلای  برادران هزاره ما برادری وبرای میخواهند ؟  وفرا قومی حرف میزنند  هرگز نه؟  این یک فرصت است برای کمپاین کردن بالای توده های مردم وبا احساسات توده های مردمی  بازی کردن است بس ، فرض کنیم اگر این رهبران عدالت برابر وبرادری اقوام دیگر را میخواهند پس چرا فراقومی حرف نمی زنند وفرا قومی  حرکت های مدنی شان را اغاز نمیکنند ، بطور مثال هرگاه اگر یک جوان هزاره قهرمان میشود تمام مردم افغانستان برادران پشتون ، تاجک وسایر اقوام افغانستان به ان افتخار میکنند واز خود صدای شادباشی ابراز میکنند اگر یک جوان پشتون ویا تاجک قهرمانی میاورند در افغانستان این رهبران یک مرتبه به ادرس انها صدای خود را بلند نمیکنند،  بیاد دارید که اقای روح الله نیکپی از خود شجاعت نشان داد ‌، اقای رحیمی از خود قهرمانی نشان داد که از برادران هزاره بودند. که  در ارگ ریاست جمهوری مورد نوازش قرارگرفتن وحتی اقای کرزی برایش امیتاز هنگفت را غرض تشویقی تفویض کرد، زمانیکه تبسم سربریده شد تمام مردم افغانستان  شرق ، غرب ،‌شمال وجنوب صدای برادری وبرابری را بلند کردن واز خون تبسم دفاع کردن من به عنوان یک شهروند دور از تعصب وحامی ارشد برادران هزاره خود این را میرسانم اینکه چرا درین اواخر اقای باز محمد مبارز دومین قهرمان ابرقدرت دنیا را  که بنام دیو روسیه یاد میشد در پیش روی خانه خودش به زانو دراورد واز خود قهرمانی نشان داد ،‌اقای اباسین پسر برادر پشتون ما که چند روز قبل ظالمانه توسط دشمنان این وطن مانند تبسم  بیر حمانه به قتل رسید  ویا 20 نفر از هموطنان اردوی ملی توسط داعش در بدخشان سربریده شد ،‌دربغلان یک قسمت جغرافیای بغلان توسط وزیر اقوام وقبایل به طالبان فروخته شد ؛جنگ فعلا درولایت بغلان دریک کیلومتری شهر پلخمری قراردارد وطالبان با استفاده از وضعیت کنونی در حال پیشروی هستند  که شاهراه 9 ولایت را مسدود ساخته اند یک مرتبه این وکیل صاحبان ورهبران مانند محقق ، خلیلی ، سروردانش ، اقای سعادت وسایر وکلای دیگر  صدای خود را نه در شادی باشی گفتن ونه درغم شریگی برادران دیگرساکنین این کشور صدا بلند نکردن  پس چگونه میتوان گفت که این رهبران فراقومی حرف میزنند ایا شما شاهد کدام واکنش  فرا قومی این رهبران را در نکات فوق که اشاره کردم در رسانه های تصویری ، شبکه های اجتماعی وغیره شاهد بودید یا خیر من هرگز ندیده ام  ، پس بیاید برادران  وخواهران نهایت عزیزم فرصت کمپاین کردن کرسی های دولتی را برای رهبران که ما را در سالیان سال فروخته واز حق ما وشما استفاده سو کره است وفامیل های خود را درخاج مصونیت جانی وروانی داده اند  دیگر چانس ندهیم وخودمان دنبال حرکت های مدنی باشیم وحق خود را از دهن شیر بدست بیاوریم .

8.   دوستان نهایت عزیزم  درقدم دوم بیاید از این حرکت های مدنی بخاطر رفاه ارامی وانکشاف وطن عزیز خود استفاده کنیم بحیث برادروبرابر باهم یکجا یکدیگیر را تحمل کینم وخواست های خود را مساویانه بیان کنیم وپروژه های ملی را قومی سازی نکنیم تا منافع ملی ما به چالش کشانده نشود .

9.    من به عنوان یک شهروند افغانستان به برادران  هزاره خود ابراز میدارم اینکه دیگر فریب دشمنان را نخورید واز کاسه رهبران که سالیان سال شما را در انزوا قراردادند و خودشان از برق هنگفت دولتی استفاده میکنند وصدای عدالت خواهی را بلند میکنند درحالیکه خود رهبران که از روشنائی حرف میزنند مدت ده سال میشه از پرداخت پول بل برق قرضدار هستند که چند روز قبل تلویزون طلوع این واقعیت را به نشر سپرد ، چرا یک مرتبه به تاریک نشینی  های مردم مظلوم بامیان فکر نکردند ؟ که ایا مردم بامیان برق دارد یانه ؟در حالیکه که خود رهبران از حکومت استفاده سو میکنند ودرمقابل حکومت جبهه گیری را اغاز میکنند بیاید اول از خود شروع کنیم وبل های برق را بپردازیم تا از ان به مال بیت المال برسد  تان عدالت تامین شود ، پس چانس ندهید که از احساسات پاک شما استفاده ابزاری کنند بخاطر تکیه کردن به قدرت های بعدی .

10.   خواهش من از تظاهرات میلیونی هم این است که چرا بر علیه دشمن صف  نمیگیرند و همت نمیکنند که به صف اردو بایستند و برعلیه دشمن رویا روی بجنگند………….تظاهرات که منافع قومی درآن چهرۀ نمایان داشته باشد وبه سود کشور باشد ، ما اگر خود را عضو پیکری از این کشور میدانیم باید به مسایل کلان ملی همه جانبه فکر کینم روزانه جوان هجده ساله وهفده ساله که در بحبوبه جوانی قراردارند ویک عالم رویا در سردارند در راه حفاظت ازاین کشور جان میدهند کسی نیست که تظاهرات میلونی را در مقابل دشمن وغفلت حکومت راه اندازی کند .

11.   سالهاست که بخش بزرگ کشور در اتش جنگ میسوزد کسی فریاد ملی وهمه شمول بلند نکرد … اما نمیدانم بحث توتاب چرا اینقدر داغ شده است  وحتا منجر به رسوای وافتضاح در بیرون ودرون کشور شده است ؟

در پایان می خواهم روی این نکات بحث داشته باشم که اگر شما به واقعیت عدالت می خواهید بیایید روی این محورها و اساسات بچرخید.
1       افغانستان را خانه مشترک همه خوانده و در راستای اعمار مجدد و بهروزی ان خالصانه بکوشیم .
.2      دشمن را درست و دقیق تعریف، شناسایی و در برابرش مشترک، منسجم و تشکیل یافته بیاستیم .
.3      فرا تر از قوم، زبان، سمت، مذهب، حزب … بیندیشم، و در عمل ثابت کنیم .
دراخیر پیشنهاد من به حکومت وحدمت ملی این است به عوض اینکه ما برسرمال دیگران بجنگیم وملت واقوام را پارچه پارچه کنیم بیایم از ازاین امیتاز گلان بگذریم وپول که درین راه توتاب مصرف از منابع موجوده خود استفاده کنیم ودست به کشور های بیرونی دراز نکنیم .
.5      منافع ملی را در چارچوب منافع ملی در نظر گرفته و در صیانت آن تشریک مساوی به  خرچ دهیم .
6. درمقابل انان که منافع ملی را نادیده میگیرند ، تعصب ، تفرقه افگنی میکنند مشترکا چهر های انان را برای مردم افغانستان به معرفی بگیریم ..

گلاب میر رحمانی
پژوهشگر مسایل سیاسی –اجتماعی
واستاد دانشگاه