آرشیف

2015-1-26

محمد سرور انوری غوری

پسر کوچکم حشمت الله انوری

پسر کوچکم حشمت الله ( انوری) متعلم صنف هفتم لیسه عبدالغفور ( ندیم)

پسر کوچکم حشمت الله ( انوری) متعلم صنف هفتم لیسه عبدالغفور ( ندیم) مدت (7) سال میشود که به اساس زحمت کشی اش اول نمره صنف خود است از خدا می خواهم که با همه اطفال نازنین کشورم سر بلند وسرفراز باشد . واز گزند روزگار در امان ،از ایزد متعال تمنا دارم که هیچ پدری را به داغ فرزندش نشاند.

 

شاعری در مورد فرزندش چنین گفته است
تقدیم به پسرم که هدیه ای از سوی خداست

گلی دارم که از گلزار عشق است
صفای دیده اش معنای عشق است

ندیدم در جهان خوشبوتر از او
نگاهم مانده بر آن چشم و ابرو

بدو خو کرده ام طاقت ندارم
که یک لحظه بدون او بمانم

نگاهش جان و تن را می نوازد
غم و درد و بلا را چاره سازد

لبش می بوسم و چشم سیاهش
دلم را میکنم هر دم فدایش

در ایامی که با او کرده ام طی
به عشق جاودانی برده ام پی

چنین است مهر فرزندی چنین است
فراتر زعشقهای در زمین است

گلم را کرده ام من نام مهیار
خداوندا ز آفاتش نگهدار