آرشیف

2017-7-23

غلام رسول مبین

پروفیسور خالقداد فیروزکوهی مردی از کوهپایه های دانش و معرفت !

بنام خداوند لوح و قلم

در جریان سال 1380 هـ.ش. من شاگرد صنف یازدهم در مکتب عالی سلطان علاالدین غوری بودم. درست یک سال بعد از شکست رژیم و حکومت نسل کُش و بی بندوبارِ طالبان که تازه مکاتب نفس میکشیدند و استادان دل و نادل تدریس خویش را ادامه میدادند و دانش آموزان نمیدانستند که چطور این همه عقب ماندگی درسی و اُفت تحصیلی را جبران نمایند. اگر از حقیقت چشم پوشی نکنم من شخصا به نام کانکور خیلی آشنایی نداشتم که برای اولین بار هییات اخذ آزمون کانکور وارد شهر چغچران مرکز ولایت غور گردید و اصلا شاگردان که قرار بود شامل آزمون کانکور گردند قبلا ثبت نام نموده بودند و قرار نبود که کسی به جز فارغین صنوف دوازدهم شامل آزمون کانکور شوند. ولی، بنابر چالاکی عده یی و همکاری به خصوص اداره مکتب یک تعداد از صنف یازدهم یعنی همصنفان من نیز وارد امتحان شدند. اما، تا وقتیکه بنده فهمیدم که کانکور چیست و اهمیتش در چیست؟ – تیر از کمان رُسته بود و خدا بیامرزش مرحوم استاد گل احمد خان مدهوش مدیر مکتب برایم جهت شمولیت درین چانس طلایی موافقت نکرد. از همصنفی هایم محمد نصیر نذیری که فعلا پزشک است، عبدالغفور غفوری که فعلا مدیر دافغانستان بانک غور است، عبدالعلی رسولی که فعلا پزشک است و همچنان از صنف دوازدهم استاد غلام نبی ساقی، انجینیر گل محمد کمالی، دادستان غلام جیلانی روستایی، داکتر عبدالخلیل رسولی و … از جمله چانس و اقبال یافته های همین آزمون اند که بدون شک نقش استاد خالقداد خان فیروزکوهی در حمایت و همکاری درین آزمون به تاریخ غور فراموش ناشدنیست.
آری، در راس این هییات سرنوشت ساز استاد خالقداد خان فیروزکوهی قرار داشتند و من تا آن لحظه نمیدانستم که موصوف همصنفی پدرم و باشنده روستای قیاغک میباشند. چون، تا آن وقت بحث قومی آنقدر داغ نبود و فقط همین را میفهمیدم که طالب یعنی اوغان !!!
بهرحال، بعد از گذشت حدودا 15 سال – اکنون درست میدانم که پروفیسور استاد خالقداد خان فیروزکوهی باشنده روستای قیاغک که یکی از دهکده های سرسبز است و به فاصله 25 کیلو متری سمت جنوب شرق شهر چغچران قرار دارد، میباشد.
خبر دریافت ترفیع درجه علمی "پروفیسوری" استاد خالقداد خان فیروزکوهی را از طریق پیام نازنین دکتور محمد انور غوری به رخنامه (فیسبوک) و بودگاه جام غور دیدم و مشاهده کردم. بعد از خوانش و مرور این خبر خوش و امیدبخش – قلبم درخشش یافت و دستانم به تحرک در آمدند تا این سطور را حضورتان نبشتم.
من این دستاورد بزرگ معنوی را برای محیط اکادمیک دانشگاه کابل، جامعه محروم غور و به خصوص دوستان، هواداران و وابستگان پروفیسور استاد خالقداد خان فیروزکوهی و به طور ویژه برای دوست عالیقدرم دکتور ضیاالحق فیروزکوهی فرزند مهتر استاد از ته دل تبریک و تهنیت عرض میدارم.

بامهر و محبت
غلام رسول مبین
غور، شهر چغچران
0798992909
اول اسد 1396 هـ.ش.