آرشیف

2016-4-5

داؤد عطایی قندهاری

پروسهء ایران هراسی غرب

 

پروسهء ایران هراسی غرب

1-بزرگنمایی قدرت اتمی ایران.
2- جنجال افرینی بر سر پروندهء اتمی ایران.
3- هیاهو بی سابقه برسر مذاکرات اتمی با ایران.
4- تبلیغات شدید برسر ازمایشات موشکی ایران.
5- بزرگنمایی قدرت موشکی ایران.
6- ترساندن کشورهای منطقه از نفوذ سیاسی ومذهبی ایران.
7- ارایه چهره یک قدرت جزمگرا و مهارناپذیر از حکومت ایران.
8- تبلیغات شدید پیرامون دخالت ایران در منطقه …
9- بزگنمایی بیش از حد توان نظامی ایران.
10- و … 

اینها بخش ها و قسمت های از پروسه ایرانهراسی امریکا و اتحادیهء اروپا می باشند که در پانزده سال گذشته به شدت اعمال شده و تمامی رسانه های بزرگ دنیا وظیفه تبلیغات شدیدی پیرامون این نکات را بر عهده داشته است… 
و اما اهداف و مقاصد امریکا و ناتو از – پروسهء ایرانهراسی – چیست؟؟ 
1- توجیه حضور نظامی امریکا و ناتو در منظقه.
2- توجیه افکار عمومی نسبت به جنایات و تجاوزات امریکا و ناتو در شرق میانه.
3- به راه انداختن مسابقات تسلیحاتی.
4- رونق بازار فروش اسلحه که مهمترین منبع درامد قدرتهای بزرگ دنیا است.
5- سلطه بر منابع نفتی جهان در شرق میانه.
6- پائین نگاه داشتن قیمت نفت در نازل ترین سطح ممکن.
7- خرید نفت ارزان و فروش اسلحه فراوان و گران.
8- حفاظت از بقا و امنیت اسرائیل.
9-اولویت دادن و بزرگ ساختن خطر ایران نسبت به خطر اسرائیل برای اعراب و منطقه. یعنی به فراموشی سپردن وجود اسرائیل در سایهء مترسک کاغذی بنام ایران. …

اینک که جنجال ها بر سر پروندهء واهی هستوی فروکش کرده, رسانه ها پروسه ایرانهراسی خود، بر سر جنجال افرینی تازه بر سر موضوع موشک های بالستیکی ( یا در واقع موشک های پلاسیتکی ) ایران را شروع کرده اند. همچنانکه رهبران ایران نیز پیش بینی کرده بودند که اگر ما بر سر موضوع هستوی به توافق برسیم، انها بهانه ازمایشات موشکی و یا پروند حقوق بشرر ا پیش خواهند کشید؛ و جنجال افرینی های تبلیغاتی رسانه های ناتو همچنان ادامه پیدا خواهدکرد. به دلیل اینکه پروسهء ایرانهراسی برای حفظ سلطه امریکا و غرب بر کشورهای نفت خیز و ثروتمند منطقه به یک موضوع مهم وحیاتی برای بلوک غرب مبدل شده است. انها از یکطرف خودشان زمینه های نفوذ و اقتدار حکومت ایران در منطقه را فراهم می کنند. از طرف دیگر دنیا ، بخصوص جهان عرب را از قدرت و نفوذ ایران می ترسانند، تا سران نابخرد عرب از ترس واهی مترسکی به نام ایران نه تنها به دامن غرب بلکه حتی بجایی دشمنی های دیرینه با اسرائیل، تاسرحد اتحاد با سرائیل هم به پیش یروند! و ازترس واهی برادرن مسلمان خودشان ، به دامن دشمنان شان پناه ببرند… اینست هدف نهایی پروسه ایرانهراسی غرب…
( داؤدعطایی – قندهاری- 15 حمل 1395)