آرشیف

2014-12-26

محمد عارف یعقوبی

پرورش درختان مثمر در ولایت غور

 

 
ولایت غور یکی از ولایات مرکزی و سرد سیر افغانستان بوده که پیش از 90 فیصد شغل باستانی و عنعنوی این دیار را زراعت و مالداری تشکیل میدهد به آنهم نمی تواند حتی نیازهای اولیه زندگی خود را از این شغل بدست بیاورند . در این ولایت آب و هوای مختلف در نقاط مختلف متفاوت بوده و تقریبآ در رشد و پرورش اکثری درختان مثمرمساعد میباشد و میتوانیم یکی از مناطق که دارای اقلیم متعدل باشد یاد آوری نمایم اقلیم معتدل به مناطق اطلاق میگردد که دارای زمستانهای بسیار سرد و تابستانهای گرم بوده و تفاوت درجه حرارت بهار و تابستان ، شب و روز در این مناطق بسیار زیاد است ومقدار بارندگی بین 200 الی 400 ملی متر در سال میرسد نزولات بارندگی نیز در این مناطق محدود به فصول سرد سال میباشد .
درچنین اقلیم درختان مثمر که امکان رشد شان وجود داشته باشد عبارت اند از  سیب ، ناک ، گیلاس ، آلوبالو ، بهی بوده و بخوبی توافق میکنند و این درختان مثمر در مقابل تفاوت های اقلیمی ( سردی و گرمای ناگهانی ، تفاوت درجه حرارت شب و روز) مقاومت زیاد داشته رشد خوب مینمایند. درختان مثمر که در چنین شرایط بسیار حساس بوده عبارت اند از زرد آلو، شفتآلو ، بادام ، انگور ، پسته ، توت و چهار مغز بوده که تفاوت های درجه حرارت و تغیرات ناگهانی اقلیم را تحمل کرده نمی تواند و به رشد وپرورش شان صدمه وارد شده خشک میگردند حتی درختان مثمر چندین ساله زردآلو وشفتآلو مخصوصآ در حومه چغچران در اثر تغیرات ناگهانی هوا از رشد بازمانده و خشک گردیدن و علت آن عدم مقاومت در شرایط اقلیمی میباشد. شهرچغچران بیشتر به چنین شرایط مطابقت داشته و اکثری درختان مثمر مانند زردآلو و شفتالو نتجه خوب نداده پس از مدتی یک الی دو سال قبل از رسیدن به ثمر خشک میگردند و علت آن عدم توافق با آب و هوای متفاوت، تغیرات درجه حرارت میباشد. طوریکه قبلا هم تذکر دادم ولایت غور یکی از ولایت است که تقریبآ اقلیم های مختلف ، آب هوای مختلف متفاوت بوده یعنی در اکثری مناطق مخصوصآ مناطق که در بین کوه و دره قراردارند تغیرات آب و هوا کمتر بوده و بیشتر از درختان مثمر بخوبی رشد مینمایند . پس لازم است قبل از احداث باغ یا غرس نهال مثمر نکات ذیل مدی نظر گرفته شود. 

 •        شرایط اقلیمی منطقه (میزان بارندگی ، تفاوت درجه حرارت ، وضع جوی ) مورد مطالعه قرار گیرد.

 •        مقاومت درختان مثمرکه غرس میگردند در مقابل شرایط نا مساعد از جمله حراتهای بالا و پایئن مدی نظر گرفته شود.

 •        در جایکه قوریه احداث میگردد باید از سایه درختان بزرگ دور باشد.

 •        زمینکه برای احداث باغ یا قوریه انتخاب میگردد چمنزار، سنگ زارو ریگ زار نباشد.

 •        پستی و بلندی زمین زیاد نباشد یعنی شیب زمین از 5 انچ بیشتر نباشد.

 •        خواص و ترکیبات فزیکی خاک قابلیت جذب و نگهداری بیشتر آب را با خود داشته باشد یعنی خاک در ترکیب خود ریگ یا Sandy loam داشته باشد.

 •        دارای منبع آب کافی باشد تا هروقت و زمانیکه آب ضرورت است مورد استفاده قرار گیرد.

 •        به اندازه نصف فاصله بین دو نبات درچهاراطراف قوریه راه روها گذاشته  شود.

 •        آب که در قوریه بمصرف میرسد باید از نگاه قلوی یا نمکی بودن تجزیه گردد یعنی آبیاری توسط آبهای شیرین صورت گیرد.

 •        خاک زراعتی دارای مواد خوب عضوی بوده . خاک نرم باشد تا ریشه های فرعی بصورت درست نموکرده بتواند.

 •        در هر مترمکعب خاک که قوریه احداث میگردد مقدار 2 کیلو گرام کود کمیاوی که دارای N.P.K ( کود کامل ) باشد علاوه گردد.

 •         نهال هایکه غرس میگردد فاصله مدی نظر گرفته شود( زردآلو 6* 4 متر ،  سیب 7 * 4  متر ، بادام 4 *3 متر ) بهمین ترتیب فاصله میان نهال غرس شده مدی نظر گرفته شود.

 •        در سمت شمال  مناطق که دارای بادهای شدید باشد از درخت های غیر مثمر برای باد شکن استفاده گردد.

با درنظر داشت شرایط فوق الذکر هموطنان ما میتوانند نهال های مختلف مثمر را در نقاط مختلف ولایت غور غرس نمایند.شاید در مرکز چغچران شرایط مناسب برای پرورش زردآلو وجود نداشته ولی سیب بهترین وخوبترین نتجه را خواهد داد و شاید در منطقه کمنج برای پرورش زردآلو مناسب باشد پس لازم است قبل از غرس نهال شرایط اقلیمی منطقه را سنجیده و در غرس نهال های مثمر اقدام گردد.