آرشیف

2015-1-8

خان آقا سعید

پرستو هـــای شهلا‬

‎‫پرستوها، مجموعه شعریست که به همت دکلماتور خوش صدا و شاعر خوش قریحه شهلا لطیفی، از طرف انتشارات فرهنگ با قطع و صحافت زیبا، تزیین چاپ یافته است. جلد کتاب منظره زیبای و دلفریب داشته، پرندگان را در حالت شور و مستی به نمایش گذاشته است و هم در آن تقریظی دارد از جانب صوفی وارسته جناب محترم حیدری وجودی، که در یک قسمت تقریظ چنین ارشاد فرموده اند: (( به نظر من آنانی که با فضای شعر به معنی دقیق آن آشنایی علمی و ذوقی داشته باشند می بینند ومی دانند که اشعار این شاعره ی خود آگاه یافت است نه بافت.))‬

‎‫این اثری زیبا توسط شخص شاعر در لابلای امواج موزیک ملیح با لطافت طبیعی دکلمه شده است که انسان را به جاهایی می کشاند که هم قله های شامخ عشق است و صمیمیت، و هم چنان صفا، درد، هجران، درمان و هم نغمات از آزادی رنجبران و مردان، که کمر شان را رنج روزگار خمیده ساخته است و دیگر هرگز نمی توانند آن خمیدگی همت خود را از سنگینی روزگار راست نمایند.‬

‎ثانیأ، ‫تا جایی که این خانم دانشمند خود را به معرفی گرفته اند، ایشان اصلآ در رشتهء فارمسی تحصیل کرده اند که اکنون در ایالات متحده آمریکا زندگی می نمایند ولی با وصف همه مشغولیتها در شعر و دکلماتوری هم خوب درخشیده اند و استعداد سرشار از لطف داشته و واقعأ ارمغان خوبی به فرهنگ کشور به یادگار گذاشته اند .‬
‎‫بنده مطالعه این اثر ارجمند و شنیدن دکلمه های شانرا که مملو از صفا و صمیمیت است به آنهمه عزیزانی که کتاب و سی دی آن را دریافت می توانند، سفارش عرض نموده و مؤفقیت این خانم توانا را از دربار ذات بی همتا استدعا دارم‬

‎‫ با عرض ارادت‬
‎‫ خان آقا سعید

 

پرستوهای شهلا‬