آرشیف

2016-2-6

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

پدر دگروال محمود اندرابی قوماندان قطعات نظم و امن عامه در غور اخیراً وفات کرد.

پدرمحترم دگروال محمود اندرابی به اثر مریضی که عاید حالش شده بود و همه شفاخانه های بهداری را در هند، پاکستان و افغانستان تجربه کرد و اثرگذار واقع نشد و اخیراً داعی اجل را لبیک گفت: به من که از طیف دوستان داران محمود اندرابی در فیروزکوه هستیم اجازت فرمایند تا به آقای محمود اندرابی و وابسته های نزدیک متوفی، تسلیت عمیق مان را نسبت وفات پدر اندرابی به ایشان ابراز نماییم، سعادت و سلامتی به اقارب، دوستان و نزدیکان شان آرزو بریم و به آقای اندرابی صبر جمیل و به متوفی فردوس برین آرزونماییم.

انالله و انا الیه راجعون
 ح. یعقوبیان فیروزکوهی از شهر فیروزکوه