آرشیف

2015-2-5

لطف الله راشد

پاکستان دولت نــــــــــا توان اتمی

 

حاکمیت طالبان درمناطق مرزی پاکستان با افغانستان به خصوص مناطق قبایلی روز به روز گسترده تر میشود . مسدود نمودن صدها مکتب دخترانه درسرحد ، ایجاد محکمه ی طالبانی ، سربریدن افراد به عناوین گوناگون وتطبیق آنچه قوانین اسلامی ازسوی طالبان نامیده میشود همه در قلمرو حاکمیت طالبان و درمناطق قبایلی جریان دارد.
 
هرچند ارتش پاکستان درجریان هفته های گذشته عملیات گسترده یی را بر ضد جنگجویان طالب درمناطق سرحدی راه اندازی نمودند اما همزمان با تطبیق عملیات جنگی ارتش ، شدت عمل  جنگجویان طالب نیز دربرابر برخورد با نظامیان پاکستانی بیشتر شد.
 
گفته میشود دولت جدید پاکستان که نزدیک به یک سال از ایجاد آن میگذرد تاهنوز نتوانسته امنیت درمناطق سرحدی و ثبات دراین کشور را برقرار نماید . هرچند مناطق سرحدی ظاهرا درمحراق توجه ارتش و مقامات پاکستانی قرار گرفته و گاه گاه عملیات جنگی برای حل مشکلات ایجاد شده دراین مناطق از سوی سربازان پاکستانی اجرا میشود اما بیشتر این عملیات و نبردها حرکات سمبولیک وبدون دستاورد خاصی بوده است . درماه های گذشته گذرگاه خیبر که شاهراه مهم ترانزیتی وصل کننده ی پاکستان با افغانستان است باوجود حضور دها هزار سرباز پاکستانی دراین منطقه ، چند باری از سوی طالبان مسلح مسدود شد .وکاروانهای اکمالاتی ناتو و وسایط ملکی نتوانستند از این منطقه عبورنمایند .
 
رضا محمد رضا یک عضو مجلس سنای پاکستان درصحبت با رسانه ها ازناتوانی دولت این کشور درقبال حمله به مناطق مرزی حرفهایی گفته ومدعی شد که هرچند ارتش ، پارلمان ، و سازمان استخباراتی این کشور درتلاش مقابله با طالبان و تامین امنیت درمناطق سرحدی اند اما این تاهنوز راهکار مناسبی که بتواند این مبارزه را به نفع دولت پاکستان به پایان برساند عملی نشده است
 
پاکستان درحالی درمیدان نبرد با جنگجویان تند رو درمناطق سرحدی ناتوان شده است که این کشور یک قدرت اتمی است و پیش ازاین مقامات پاکستانی بارها ازداشتن ارتش  صد ها هزار نفری با تخنیک و تجهیزات عصری و توانایی های بلند این ارتش حرف هایی به رسانه ها گفته بودند .
 
اخبار منتشر شده از سوی رسانه ها درمورد آنچه درمناطق قبایلی میگذرد نشان میدهدکه تند روان اسلامی روز به روز درآن مناطق نیرومند میشوند . روز گذشته هیلاری  کلینتون وزیر خارجه ی امریکا عامل اساسی بی امنیتی درکشورهای افغانستان ، پاکستان و درمجموع  درمنطقه را حضور جنگجویان درمناطق قبایلی پاکستان دانست
 
 موردی که درطی هفت سال گذشته بار ها و به تکرار از سوی دولت افغانستان اعلام شد اما هیچ گاهی جامعه ی جهانی به خصوص ایالات متحده ی امریکا به آن توجه نکرد.
 
به هرحال با توجه به وضعیت ناآرام و حاکمیت درحال گسترش تند روان در مناطق سرحدی پاکستان و ناتوانی دولت این کشور درقبال مبارزه و جلوگیری از اعمال آنها شاید بزرگترین راهکار برای مبارزه با تروریزم دراین مناطق شدت عمل نیروهای بین المللی مبارزه باتروریزم  و از بین بردن ریشه های تروریستان دراین مناطق خواهد بود . درحال حاضر دها هزار دختر دانش آموز درمناطق سرحدی از رفتن به مکتب محروم اند ، دها نفر درآنچه طالبان محلی آنرا محکمه ی اسلامی نام نهاده اند به عناوین گوناگون  محکوم به مرگ میشوند وعرصه ی زنده گی روز به روز بالای مردم تنگتر میگردد وبدون شک حکومت پاکستان وجهان درقبال ادامه ی چنین وضعیت مسوولیت دارند .
 
درحال حاضر که ایالات متحده ی امریکا درتلاش انتقال نزدیک به سی هزار سربازتازه نفس به افغانستان است وحکومت جدید این کشور به رهبری بارک اوباما در صدد تغیر ستراتیژی این کشور درقبال وضعیت درافغانستان است.باور ها براین است که راهکار موثر برای ازبین بردن تروریزم ، ادامه ی عملیات درخاک پاکستان خواهد بود . از نزدیک به هشت ماه به اینسو نظامیان امریکایی با هواپیما های بی پیلوت مناطق قبایلی درآنسوی دیورند را مورد حمله قرار داده اند . دستاورد این عملیات از بین بردن دها جنگجوی مسلح پاکستانی و شماری از تباع خارجی به شمول تعدادی از رهبران مهم القاعده بود .ابولیث الیبی قوماندان منطقه وی القاعده برای افغانستان وپاکستان ، یک متخصص سلاح شیمیاوی القاعده و شماردیگری از افراد عمده ی این سازمان درافغانستان _ پاکستان درهمین  مناطق قبایلی و توسط حمله ی هواپیما های بی پیلوت امریکایی به قتل رسیدند که با این حال واضحا گفته میتوانیم که دستاورد عملیات امریکایی درآنسوی دیورند درطی هشت ماه  به مراتب بیشتر از دستاورد سربازان پاکستانی درطی هشت سال مبارزه با تروریزم بوده است .وبا چنین دستاورد تنها اکتفا نمودن به عملیات هوایی در مناطق قبایلی  و یا سرکوبی طالبان درداخل افغانستان ممکن است نتایجی را که انتظار میرود بدست ندهد