آرشیف

2017-8-24

دکـتـر بصـیر کامجو

پاسخ به سخنان گند گلبدین حکمتیار

 

قرآن کریم جهت هدایت کردن مومنان به راه مستقیم ، درباره انتشارتهمت وبهتان ــ هرزگی ، فحشا وفجوردرمیان اهل ایمان ، مسئولیت وپاسخدهی خود را نیکو بیان می کند . و در سوره نور آیه 19 می فـــرماید 

ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین امنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا و الاخره و الله یعلم و انتم لا تعلمون "

کسانی که دوست دارند تهمت ، بهتان وزشتکاری در حق مومنان شایع شود ، برای آنها در دنیا و آخرت عذابی پردرد خواهد بود و خدا می داند وشما نمی دانید.

ادامه مطلب در اینجا