آرشیف

2015-1-7

مولوي حيات الله ملازاده

پاسخ به خانم عزيزه عنايت و خانم نادره سرور

 
به نام خداوند بخشنده و مهربان
 
من مولوي حيات الله فاريابي ميمنگي ارز خدمت دارم به حظور خانم هاي محترمه هر كدام عزيزه عنايت و نادره سرور صحت و سالم باشين در هر گوشه و كنار دنيا كه باشين از شما تمنا دارم از حرف هاي كوبنده تان خودداري نمايين راجع به مقاله نقيب الله جان كه رابطه درباره مقام زن نوشته بودند خانم هاي محترمه اگر شما به اسلام آگاهيت كامل داشته باشين چنين انتقادي را به طرف نوشته گر مقاله كه نقيب الله جان ابراهيمي است نسبت نميداين و اگر نقيب الله جان از نظر شما اين مقاله را اشتباه نوشته است شما از ديدگاه اسلام خارج و خوف خطر ايمان شما در پيش است به خاطر اينكه شما به نقيب الله اعتراض نكرده ايد بلكه به مركز اسلام دارين تعرض مي كنين و احاديث گوهر وار رسول خدا را شما از ديدگاه ناقص خودها بافته شده ملا هاي مسلمان نما ميدانين و حالا شما توجه داشته باشين كه اگر از اين اعتراضي كه به نقيب الله جان نسبت داده اين اعلان برگشت نداشته باشين توهين شما تمام امت اسلام را تهديد مي كند و بودن شما دو خانم محترمه كه ادعا اسلام دارين با كدام مسلمان ها هم صف هستين و بدانين كه از دايره اسلام شما دو محترمه خارج شده اين اي كاش كه شما مقام زن بودن را از ديدگاه اسلام مي دانستين كه به اين چهار جمله تان تمام مسلمانان را و حتي رهبر مسلمانان كه رسول الله(ص) است در زير سوال برده اين شما را من دلسوزانه راهنمايي ميكنم كه كتابي است به نام اسماء الرجال كه داراي 36جلد است اين حديث را كه در مقام زن نقيب الله جان از اسماء بنت يزيد انصاري رضي الله عنها روايت كرده است آنجا نظر كنين تا بدانين كه با چه گمراهي بزرگي شما روبه رو شده اين و آن زمان مي دانين كه ملا هاي بافته شده و اسلام نما كه است به خاطري اين جمله را گفتم كه شما حديث را بافته شده ملا ها ميدانين ما در اسلام حديث بافته شده نداريم تمنا ميكنم از شما كه اين اعتراضتان را به سايت هاي اسلامي ديگر مطرح نكنين چرا كه اين اعتراض هاي شما خوشحال كننده دشمنان اسلام است و غمگين كننده امت اسلام است و شايد از ديدگاه شما ملا هاي مسلمان نما همان ملا هايي هستند كه اين درس اعتراض آموز را به شما دو خاتون آموختن دردم زياد است قصه هم مختصر .
 
وسلام عليكم ورحمت الله و بركاته
 
خدايا تو آن كن كه پايان كار
تو خوشنود باشي و ما رستگار
 
 
مولوي حيات الله فاريابي ميمنگي لولاشي بندري قريه ملاها 
تاريخ:30/1/1391ش