آرشیف

2015-1-3

حمیدالله سروری

و این هم اولین نقاشی من که تقدیم بیننده های سایت جام غور میکنم

بیوگرافی حمیدالله سروری

حمیدالله "سروری" فرزند احمد سعید سروری

 بنام خداوند بخشاینده و مهربان و با بقدیم سلام خدمت تمام هموطنان گرامی چه در داخل از کشور هستند و یا خارج از کشور. 
بنده تحصیلات ابتدائی خویش را در مکاتب تهیه مسکن ، آزاد خان و محمود هوتکی به پایان رسانیده و از صنف دوازدهم از لیسه عالی حبیبیه فارغ گردیدم یگانه علاقه من به هنر است و من بسیار خوش دارم که با هنر زندگی کنم از جمله هنرهای که من بسیار خوشش دارم هنر رسامی ، نقاشی و هنر موسیقی است که در جریان مکتب کورسهای رسامی ، نقاشیی ..و خطاطی را نزد استادان هنرستان غلام محمد میمنگی فرا گرفتم که رسامی را به پایان رسانیده و در بخش نقاشی شامل گردیدم که در جریان کورس های نقاشی از نزد استادان این هنرستان بسیار تشویق شدم و به خاطر لیاقت که داشتم مرا به کورس کمپیوتر معرفی کردند که از طرف استادان کشور کوریا 
تدریس میگردیدم و بعد از مدت یک سال که سه دوره میشود به درجه عالی فارغ گردیدم بعد از فراغت از مکتب به حیث کمپیوتر کار در وزارت معارف مقرر گردیدم و مدت یک و نیم سال را در همین وزارت بودم و بعد از تکمیل قرار دادم در ریاست عمومی اداره عالی نظارت مقرر شدم که تا حال نیز در همین جا باقی ماندم در جریان وظایفم در سیمنار بزرگ پوهنتون دنیا به همکاری پوهنتون یومف کشور سویس که در باره اداره و رهبریت و اقتصاد جهان برگزار گزدیده بود اشتراک کردم که از طرف استادان سویسی تقدیر شدم . 
من علاقه بسیار زیاد به هنر نقاشی دارم که اولین نقاشی من یک طبعیت آزاد بود که عکسهای آنرا به شما خواهد فرستاد و فعلاً هم در اوقات بیکاری مصروف نقاشی و رسامی هستم و از شاهان غوری نیز رسامی های دارم که در تعمیر ولایت غور به نمایش گذاشته شده و جهان سپاس از ویب سایت جام غور که در نشر مطالب و بیوگرافی بنده همکاری نموده تشکر

با احترام حمید الله "سروری"

 

 

 

و این هم اولین نقاشی من که تقدیم بیننده های سایت جام غور میکنم

 

نقاشی از حمید الله سروری

اولین نقاشی حمیدالله سروری

نقاشی از حمید الله سروری

نمونه دیگر از نقاشی های جوان با استعداد حمیدالله سروری