آرشیف

2019-11-6

rmobin

و اما استبداد فرهنگی و علمی، صدای پای استبداد در پیکرِ نویسندگان و مورخین

و اما استبداد فرهنگی و علمی، صدای پای استبداد در پیکرِ نویسندگان و مورخین

روز جمعه، 10 عقرب بود. به شهر کابل بودم، رفتم به کتاب فروشی های ده افغانان رو به روی هوتلِ اسپینزر و وزارت اطلاعات و فرهنگ. یادم آمد که به جستجوی کتابِ "ما همه افغان نیستیم" اثرِ غلام محمد محمدی هستم. از یک کتاب فروش که جوانِ خوش سیما و روشن معلوم میشد، پرسان کردم که کتاب "ما همه افغان نیستیم" را دارید. اول گفت نخیر، بعد گفت دارم به یک هزار (1000) افغانی میدهم، چاپ اصلی اش است. گفتم او برادر، این کتاب خیلی حجم ندارد، چرا اینقدر قیمت. گفت که این کتاب ممنوع است، خرید و فروشش. حیران ماندم، باورم نشد، از تمام کتاب فروشی های آن مسیر که پرسان کردم همه گفتند که نداریم و فروشِ این کتاب ممنوع است.
بعد، دوباره رفتم به نزدِ همان جوانِ اولی. گفت او برادر این کتاب جنجالی است، حتا انتشارات حق چاپ مجدد آنرا ندارد و فقط من همین یک جلد را دارم. گفتم برادر قیمت اصلی اش را بگو، من واقعا این کتاب را خریدارم، چونکه ضرورت دارم. گفت: ازینکه خودت خیلی شله هستی، به هشت صد افغانی میشود، بخاطریکه از ما به 500 میخرند و میبرند به شهرِ نو به 600 افغانی میفروشند. بالاخره بعد از چینه زنی (چانه) زیاد به 500 پنج صد افغانی خریدم. پالید، این کتاب را از لابلای کتاب هایش پیدا کرد و در بین کتاب دیگر لای داد و برایم داد و گفت که او بیادر بازش نکنی که هم تو و هم مه به جنجالِ پولیس میمانیم. از ترس و تاکیدهای وی تا به اتاق هیچ بازش نکردم. کتابِ که این کتاب را در لایش پیچانده بود "تروریسم و امنیت جهانی" اثر جنرال امرالله امان است. این یک جزوه کوچک است و مایل به خواندنش نیستم.
کتاب "ما همه افغان نیستیم" اثرِ استاد غلام محمد محمدی است و این شخصیت دارای تالیفات زیادی دیگری نیز میباشد. من مصاحبه های زیادی را ازین نویسنده و مورخ به تلویزیون های کشور شنیدم و مشاهده کردم، باظرفیت و بامنطق است. این کتاب به اوراق خوب و جالبِ چاپ شده است. اما، انسان به فکر فرومیرود که چرا اثرِ تاریخی و پژوهشی یک نویسنده ممنوع الخرید اعلان گردد؟ تصور کنیم که این کتاب دارای اشکالاتِ باشد و به موضوعات احتمالی تعصبی قومی و تباری دست زده باشد که به گمانِ من اینطور نیست. باید در طی یک نشستِ علمی، پژوهشی و تاریخی از سوی نخبگان، مورخین، استادان و فرهنگیان به دستورِ وزارت اطلاعات و فرهنگِ کشور دایر گردد و محتوایش مورد بحث و گفتمان قرار گیرد.
استبدادِ فرهنگی و علمی به روح و اندیشه یی اهل قلم و فرهنگ تاثیراتِ ناگواری را در پی خواهد داشت.

باعرض حرمت
غلام رسول مبین
چغچران
14 عقرب 1398 هـ.ش.