آرشیف

2015-9-7

محمد سرور انوری غوری

ویژگی هــــای سلاح جنگی:

1 لگد کم
2-
 گیر کم
3-
 سبک بودن سلاح
4-
 دقت بالای سلاح
5-
 کوتاه بودن سلاح برای هجوم بهتر
6-
 سرعت آتش بالای هدف
7- براحتی باز و بستن سلاح برای پاک نمودن کردن ورفع عوارضات
8- گرم نشدن سریع سلاح
9- قابلیت سریع تعویض پارچه ها
10- متضرر نشدن استعمال کنند سلاح از طرف سلاح مورد استعمال
11- داشتن صدای کمتر
12- جای مناسب گرفتن سلاح برای استعمال
13- نزدیک بودن جری وجوک برای هدف گیری
14- قابلیت سریع تعویض لول سلاح
15- فراوانی مهمات سلاح
16- داشتن کیفیت بالا
17 – داشتن منزل موثر
18- اتومات بودن سلاح
19-جای داشتن جای مناسب جهت بستن آله کم کردن صدا
20- کم قیمت بودن سلاح .