آرشیف

2018-10-17

نثار احمد کوهین

ویژه گی های یک وکیل خوب:

ویژه گی های یک وکیل خوب:

وقتی حرف از ویژه گی های یک وکیل خوب  می زنیم،  هریک تصویری مشخصی از ویژه گی های یک وکیل خوب را در ذهن خود داریم و ممکن است این ویژه گی در حیطه فهم و درک ما متفاوت و یکی مهم تر از دیگر ی باشد. صادقانه اعتراف می کنمکه من تاهنوزم  درین مورد مقاله و یا کتابی نخواندم  و آنچه که فکر کردم بنا به خواست دوست نهایت محترم جناب احمدی صاحب نوشتم و امید دوستان عزیز در غنا مندی ان افزوده و ممنون سازند.

به نظر من ویژه گی های یک وکیل خوب قرار ذیل است:
_
حیطه صلاحیت و مسئولیت خود را بداند. یعنی اینکه  دستور العمل  ها و قوانین که مرتبط به نقش، رسالت و مسئولیت یک وکیل است، خوب خوانده باشد و فهم عمیق و دقیق از قوانین کشور داشته باشد

_  نیاز های اساسی مردم و محیط خود را با تمام معنا درک کرده باشد. و در مورد مسایل ملی بفهمد و در مسائل منطقه ی  و روابط با همسایه ها مطالعه کافی داشته و مسایل جهانی را از نظر دور نداشته باشد.

_ صادق و متعهد باشد. صادق به مردم و محیط خود و متعهد به وعده های که در زمان کمپاین  انتخاباتی  خود داده است.

_ پرسش گر و پاسخگو باشد. از پرسیدن خجالت نکشد و در پاسخ گوی غرور کاذب نداشته باشد.

_ شجاعت داشته باشد و در بیان حقایق از هیچ چیزی هراس نداشته باشد. یکنماینده که اخلاق برده گی داشته باشد و در هر موارد چشم و چشم بگوید و اخلاق اربابی و یا هم بهتر بگویم اخلاق شهروندی اگاه را  نداشته باشد، هر گز نمی تواند نماینده خوبی باشد.

_در رشته و مسلکِ  که خوانده، با سواد باشد. باسواد با این معنی که در هر کمیسیون قانون گذاری بنا به رشته و مسلک که خوانده قرار گیرد، اگر توانایی بالا داشته باشد مطمئن به زود ترین فرصت از حرمت و احترام بالای هم بر خور دار می شود
و ضمنن سواد کافی در رشته خاص  نیاز و ضروری است که در مود تاریخ افغانستان معلومات کافی داشته باشد  و لایه های تاریخ اجتماعی این کشور را خوب بفهمد.

_ اعتماد به نفس بالا داشته داشته باشد. آدم شرمنده، خجول و ترسو نباشد. اعتماد به نفس بالا به معنی اعتماد به نفسکاذب داشتن، دروغ بافی و دغلبازی نیست.

_ تجربه قوی کار اجتماعی داشته باشد. قبل ازینکه وارد دنیای وکلالت شود باید در اجتماع خود کار کرده باشد. از افکار، فرهنگو شیوه تعامل اجتماع که قرار است  نماینده شان باشد خوب آگاهی داشته باشد.

_ پر تلاش وپشت کار داشته باشد. یک آدم لمپن، نا کارا و نازدانه خوی هرگز نمی تواند نماینده خوب باشد و این پر تلاشی و پشت کار داشتن اش قبلا به مردم و اجتماع ثابت شده باشد.

_ ظرفیت تحمل پذیرش تفاوت های فرهنگی، فکری  و اجتماعی را داشته باشد.
یک آدم که فقط فهم مطلق فهم خودش را بداند و در داشته های فکری، اقتصادی و سیاسی که دارد غرور کاذبانه و عدم تحمل پذیرش تفاوت ها و یا هم همان تفاهم را نداشته باشد  نمی تواند نماینده خوبی باشد و کاری مثبتی به نفع اجتماع خود رقم بزند.

_   قوه درک عالی و توانایی تحلیل، و تعلیل اوضاع اجتماعی، سیاسی را داشته باشد.

_ دارای قدرت تصمیم گیری مستقلانه باشد و در تصمیم گیری هایش، منافع ملی، مردمی و محیطی خود را درک کرده بتواند.

_تحت تاثر پست،مقام و موقف موقت پنجساله نرود و مردم را ناظر عمل کرد خود بداند.

_ اندیشه باز و اهل تفاهم و مدارا باشد.

_  خلاق، مبتکر و اهل مطالعه باشد. و همیشه در هر چالش اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، توانایی ارایه طرح بیرون رفت معقول و منطقی را داشته باشد.

_سخن خوب و خوب سخنگفتن را بلد باشد. یعنی اینکه در مورد خواسته های مشروع مردم خود خوب آگاه باشد. این آگاهی از نیاز هارا به زبان شیوا، عام فهم و علمی،با استدلال  منطقی بیان کرده بتواند.

…………………………………………..

چند موارد من لیست کردم شما می توانید اضافه کنید و یا هم   بعضی موارد را  حذف کنید.

نثار احمد کوهین.
سه شنبه ۲۴ میزان 
کابل_ افغانستان‌.