آرشیف

2015-12-19

محمد اسحاق ثنا

ویــــــــــران ســــــــرا

چو ملک ما به غم درد آشنا نیست
که کار مردمش غیر از نوا نیست

دلیران وطن خفتند در خاک 
به چشم بزدلش شرم و حیا نیست

نمی بینم نشان از مهر و الفت 
چی شد امروز در دلها وفا نیست ؟

به شهر پر زغم پر از مصیبت 
به غیر از ماتم و آه بلا نیست

ادیبان سخن سنج رفته از یاد 
به شعر شاعران ارج و بها نیست

به فرهنگ وطن دشمن بتازد 
که کار این گروه غیر از جفا نیست

ثنا در بین کشور های گیتی 
به غیر از کشورم ویرانه سرا نیست

محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا 
​شنبه ۱۹/۱۲/‍۱۵