آرشیف

2015-1-28

گل رحمان فراز

وکیل کیست و وکــالـــــت چیست؟

 

انتخابات همان قسمیکه بکرات شرح داده شده است، یک فریضه ملی و اشتراک در این پروسه ملی مسئولیت اجتماعی هر کشور نشین میباشد. این روند قالباً روند است که هرگاه انتخابات ریاست جمهوری باشد، مردم میکوشند تا زعیم آینده شان شخص را تعیین نمایند که خدمتگار واقعی که بتواند ارزشهای اساسی کشوری را مدیریت نماید. اما وقتیکه صحبت از انتخابات پارلمانی میشود، مردم بخاطر چه در انتخابات اشتراک میکنند؟
بنظر من: وظایف کلیدی یک وکیل منتخب توسط مردم نکات ذیل میباشد:
1. قسمیکه میدانیم، در افغانستان سه قوه وجود دارد: (قوه اجراییه، قوه قضاییه و قوه مقننه)، مرام از قوه مقننه (قانون گزاری) همین پارلمان و یا شورای ملی میباشد که قانون گزاری مسئولیت اولی کاری وکلای منتخب میباشد.
2. وکلای بواسطه رای مردم عوام انتخاب میگردند، فلهذا نقش خدمتگار موکلین خود را باید همیشه ایفا نمایند. که این خدمت میتواند حل مشکلات موکلین شان در مرکز و یا حل و رجوع سازی مشکلات عام المنفعه به کابینه اجراییه باشد. 
3. نظارت از تطبیق پلان ها و پروژه های دولتی در سطح ولایات و گزارش از کاستی های پروژی در مجلس ملی میباشد.
اما نظریه ی من با موضوع ذیل اصلاً ربطی را ایجاد نمیکند که نمیدانم یا من سخت در اشتباه هم و یا…..!!!
در واقعیت سوال فوق را از یکی از وکلای محترم …..! پرسیدم که جواب ایشان به این نظریه خلاصه میشود: وی گفت: در اوایل معتبر شدن همیشه به این فکر میکردم که چگونه بتوانم هم پول زیاد، هم قدرت کافی و هم صلاحیت و منصب بدست آورم؟! از این خاطر خواستم آرزو دیرینه خود را عملی نماییم، از این خاطر خود را کاندید انتخابات پارلمانی کردم که بلاخره بعد از اخذ رای و مصارفات به هزینه گزاف توانستم این آرزو هم را تکمیل نمایم و حال منحیث وکیل در ولسی جرگه افغانستان کار میکنم که هم صاحب پول، هم صاحب قدرت، هم صلاحیت و هم قدر میباشم.
از ایشان پرسیدم که وکالت یعنی چه؟ وی گفت: وکالت یعنی رای مردم را با پول خریدن و تلاش برای بدست آوردن دوباره مصارفات که در دوره کمپاین های انتخاباتی به مصرف رسانیده ایم.
سوال دیگر، بعضی ها میگویند که وکیل یعنی خدمتگار مردم، آیا شما به این موضوع موافق اید؟ وی گفت: هنگامیکه میخواهیم یک کتاب را از کتاب خانه به قمت گزاف بخریم، آیا مدیون کتاب فروش خواهیم بود؟ جواب شما به حتم (نه) خواهد بود. از این خاطر وکیل هیچ وقت خدمتگار مردم نیست.
سوال دیگر از ایشان: برای موکلین ات چه خدمت کرده اید؟ جواب وی؟: توانستم بعضی شان را در پوست های کلیدی ولایت ام موظف نمایم. از وی پرسیدم که آیا در بدل چیزی را نیز دریافت میکنی؟ وی فقط گفت که "احسان هیچوقت فراموش نمیشود."
نوت: البته کلیه موارد را از شخص وکیل صاحب بطور اینکه باید با ایشان مصاحبه کنم، نپرسیده ام! فقط میتوان گفت که نظر کلی اش همین بود که نوشتم و شاید هرگاه میگفتم میخواستم گزارش تهیه کنم، چنین نظر نداشتی!
حال شما قضاوت نمایید!!!