آرشیف

2015-1-16

محمد حسن حکیمی

ولایت غور خــــــارج از کنترول دولت

 

غور که در یازده سال گذشته یکی از ولایات دارای امن درافغانستان به حساب می آمد ومردم با دولت همکاری نزدیک داشتند واز برنامه های سیاسی ، اجتماعی وانکشافی حکومت حمایت می نمودند، امروز به اثر بی توجهی دولت مرکزی به منطقه ای تبدیل شده است که می توان گفت تقریبا از کنترول دولت خارج میباشد. در این ولایت در حال حاضر به جای قانون، تفنگ و به جای حکومت، افراد مسلح غیر مسوول حاکمیت می نماید. مردم غور در چنگال زورمندان وجنایت کاران ، به شکل گروگان میباشند وهزران ظلم و جنایت بالای شان جریان دارد. در این ولایت معارف در بسیاری نقاط بسته است و روند بازسازی تعطیل می باشد. ادرات دولتی در غور شدیدا مصروف فساد و پرکردن جیب های شخصی خود میباشند. بیشتر منابع دولت برای جبهات جنگ به مصروف میرسد و درگیری های میان افراد مسلح غیر مسوول هر روز کشته وزخمی به جا می گذارد. برگزاری انتخابات سالم و واقعی درآینده ، دراین ولایت در شرایط کنونی غیر ممکن میباشد و اگر انتخاباتی هم برگزار شود، بدون شک توسط افراد زورمند ومسلح صندوق ها به نفع شان، پر خواهد شد وهیچ ناظری از آن مناطق نظارت نخواهد توانست ومردم تصمیم گیر نخواهند بود. 
در این یازده سال وعده های بسیاری برای مردم غور در عرصه بازسازی ورشد اقتصادی و فرهنگی و مشارکت اجتماعی داده شده است اما در عمل مردم غور سهم چندانی در تقسیم منابع دولتی و کمک های بازسازی نداشته اند. در حال حاضر به دلیل نبود راه های مواصلاتی مناسب نرخ مواد مورد ضرورت وبه ویژه مواد خوراکی و اولویه دو چند ولایات کابل وهرات می باشد و مردم غور توان خرید آن را ندارند. کشت وزراعت امسال در این ولایت بسیار نگران کننده است و برف و بارانی که در سالهای گذشته باعث بهتر شدن حاصلات للمی مردم می شد امسال وجود نداشته است ومردم ازین ناحیه نیز شدیدا نگران هستند.

 

با احترام 
محمد حسن حکیمی 
فعال مدنی درولایت غور