آرشیف

2015-2-6

عزیز الله

ولایت غــــــــور در نقشه افغانستان‎

قصب گرای و پامال نمودن حق دیگران از کشور های همسایه سرایت نموده ورسوم قصب گرای را به دولت مردان ما در داخل افغانستان تدریس نموده اند وشرایط را در کشورماطوری مهیا ساخته اند که هرکس میکوشد که حق سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی دیگران را پامال نموده وحق نامشروع و جایگاه خویش را بر دیگران ترجیح دهند،زمانیکه جغرافیه را مطاله مینمایئم ولایت غور از لحاظ مساحت درجه هفتم که از سایر ولایات افغانستان بزرگ تر است ، از شرق به غرب حدود 800کیلو متر و از شمال به جنوب حدود 500 کیلومتر مساحت دارد و زمانیکه در نقشه افغانستان نیگاه میشود از سایر ولایات افغانستان کوچکتر است ، دلیل اینکه ولایت غور در مرکز افغانستان واقع گردیده و دارای راه های صعب العبور میباشدواز بازدید کنندگان داخلی وخارجی محروم میباشد روز به روز در نقشه سیاسی افغانستان محدود شده میروددر حقیقت سوالات در ذهن من خطور میکنند که جواباتش در نزد من نیست و خواستم این سوالات را باشما قلم به دستان در میان گذارم و از شما طالب معلومات شوم.

– چرا روز به روز ولایت غور در نقشه افغانستان محدود شده میرود؟

-در محدود ساختن ولایت غور در نقشه کی ها سود میبرند و سودشان چی است؟

-آیا بزرگ بودن ولایت غوردر نقشه تحدید است بردیگران؟

از حق معنوی این ولایت باستانی چی طور دفاع نمود؟

-آیا کدام مرجع وجود دارد که ما در آن رجوع نمایئم؟

-راه حل منطقی وجوددارد که ما مانع این جنایت شویئم؟

 

باعرض حرمت

عزیزالله

ولایت غور شهر چغچران