آرشیف

2019-7-11

وعده های کاذب مسولان نظامی ومحلی به مردم غور

وعده های کاذب مسولان نظامی ومحلی به مردم غور

عامل اصلی تمام بدبختی ها مسولین نظامی ومحلی غور هستند 
مردم ولسوالی ها ومرکز ولایت غور نگران وپریشان روزها وشب ها را  سپری میکنند  وهر لحظه انتظار فاجعه دارند 
پیر مردی در قصر سلطنتی سرباز بود .
شبی زمستانی و سرد پادشاه از قصر بیرون آمد دید که سرباز محافظ از سردی می لرزد پادشاه سوال کرد لباس گرم نداری؟
 سرباز جواب که نخیر همین که بر تن من است همین را  دارم وبس  پادشاه گفت من از داخل ارگ رفتم  برایت لباس گرم میفرستم  پادشاه موقع که داخل قصر شد وبه فکر عیش نوش شد فراموشش شد .
صبح همان شب جسد یخ زده سرباز که منتظر لباس گرم بود را پیدا کردن که وفات کرده بود 
سرباز را سردی هوا  از بین نبرد 
وعده پادشاه کشت .
به امید لباس گرم نشست چاره برای خود نسنجید .
دنبال وعده های چرب مسولین نظامی ومحلی غور مردم نباشند چاره برای زندگی خود بسنجید .
میتوان گفت عامل تمام تلفات نیروهای امنیتی ومردم ملکی غور وعده ها وعملکرد دیر هنگام مسولین میباشد 
مخابره میشود 
قوماندان صاحب میشنوی بلی میشنوم 
قوماندان صاحب که میشنوی مشکل این است طالبان نزدیک شدن به اکثریت قریه جات حضور دارند وپلان حمله عمومی دارند به کمک عاجل ضرورت داریم 
صحیح است حل مطلب شد باز تماس می گیرم وهدایت تان میدهم که چی کار کنید 
قوماندان ولسوالی 
پرسونل عزیز به مقامات عالی تماس گیرفتم ان شاء الله کمک هوایی واکمالات لازم صورت میگرد 
سرباز 
قوماندان صاحب 
.
.
.
دوهفته شد کجا شد توجه ووعده های مقامات عالی 
قوماندان به سربازش رهبری ولایت  مصروف جلسه هستن ان شاء الله که جلسه شان نتیجه میدهد 
سرباز 
قوماندان صاحب اعاشه ختم شده است 
قوماندان به سرباز اش یگان گذاره بکنین ان شاء الله مشکل حل میشود 
….
نتیجه عامل تمام بدبختی ها وعده های کاذب که  به نیروهای امنیتی ومردم  داده  میشود وآنها هم گوش  واعتماد می کنند وکمک هم نمیرسد …………….. 
#ثــــــــاقـــب