X

آرشیف

وظیفه شناس بی وجدان!

 

وظیفه شناس بی وجدان!

 

محاکمه آدولف آیشمن از مقامات بلند پایه حزب نازی که چند سال بعد ازجنگ دوم جهانی انجام شد.

هانا آرنت کتاب بنام محاکمه آیشمن نوشت٬ به چگونگی این مسله پرداخت که چگونه جنایتکاران به شکل عادی جنایت می کنند و به جنایت ادامه می دهند…

آیشمن تمام جنایات خودرا٬ در محکمه یک پاسخ داد٬ آنچه قوانین و فرامین از بالا صادر می شود٬ ما فقط انجام می دادیم.

زیرا فاشیست ها به انسان های ضرورت دارند٬ که بیدون وجدان اطاعت کنند٬ بنابرین آیشمن و دیگر جنایتکاران نازی ذره ای در خود تردید نمی کردند. آیشمن مانند دیگر افسران نازی تربیتی بر فقدان همدلی و دوری از حکم اخلاقی و وجدانی شده بود.

حالا در أفغانستان که مجموعه احکام امیرالمومنین هیت الله آخندزاده٬ پسا ۲۰۲۱ در تضاد به عقل انسانی و باور دینی است٬ در وجود مجموعه اعضای طالبان ذره از وجدان و ایمان را مشاهده می کنید؟

اینها بخاطر رسیدن به قدرت نامشروع و مردود و نفع خصوصی شان٬ از باورها و وجدانی جمعی أفغانستان گذشته و در آسیاب دشمن آب می ریزند٬ و یکی از شاخص های فقر روزافزون از آفت آسمانی هم در شهود٬ چون با قدرت رسیدن گروه در ۱۹۹۶ خشک متوالی در کشور حاکم شده بود٬ باورهای دینی یا ارزش های حاکم در جامعه و تضاد اعمال گروه در مقابل آن٬ منفور ذات حق است و آنانکه به حق باور دارند بایستی کمر همت بسته کرده ایستاده شوند٬ و از اینکه أراده جمعی یا ارزش حاکم جامعه دین مبین اسلام است٬ من انقلاب فکری سرد یا بیدون خون ریزی را استنتاج می کنم٬ و باور دارم با برگزاری مناظره ها می توان این انقلاب روشن فکری را به فرجام رسانید.

نوت: بنده محمدآصف فقیری چند بار در مواردی٬ گروه حاکم را٬ به مناظره رسانه ای توسط رسانه ها دعوت کرده است٬ که بیشتر از یک سال منتظر می باشد٬ که مناظره ها جهت آگاهی از اسلام از مسیر فهم درست از دین٬ در مبانی سیاست مدرن در أفغانستان سازنده می باشد.

https://youtu.be/9gLB6o9-5hU

https://youtu.be/MdcWS-7nlqA

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.