آرشیف

2021-7-26

نظیر ظفر

وطن نارام است

 

يارب از دست خسان خاك وطن نارام است

هموطن رخت عزا كرده بتن نارام است

 

همه گلها شده پژ مرده و  افسرده بباغ

از شغالان همه جا مرغ چمن نارام است

 

زنده ها خون جگر ميخورد از شدت درد

مرده ها از غم شان بين كفن نارام است

 

شاعر از غصه و غم مرثيه تحرير كند

از مصائب غزل و شعر و سخن نارام است

 

واي بر ملت بيچاره غمديده  يي من 

كه سرا پا همگى دشت و دمن نارام است 

 

26/7/21

نوشته نذير ظفر