آرشیف

2015-1-16

محمد طاهر صابری

وضـعـیـت اطـفــــــــــــال

 

( بسم الله الرحمن الرحیم )
دوستان عزیز اولاً سلام وعرض ادب دارم خدمت همه شما عزیزان که به سایت جام غور باماهستین بنده میخواهم چند نکته را درباره اطفال ومشکلات موجود به اکثریت مناطق افغانستان راجع باطفال خدمت شما تحریر نمایم . افغانستان با سپری کردن منازعات دوامدار در گذشته باعث شده است که خیلی از خانواده ها نان آور خانواده خود را از دست بدهد.
به همین خاطر کودکان بجای پدرخویش امروزه نان آور خانواده محسوب می شوند خیلی از کودکان افغانی به جای رفتن به مکتب و آموختن درس وتعلیم به کار های شاقــــه پرداخته و به خیابان ها برای کار روزها را شب میکنند.
اما به میان آمدن حکومت ورژیم فعلی امیدواری های جهت فراهم شدن شرایط تعلیم و تربیه برای کودکان بیشتر شد، ولی با گذشت بیش از یک دهه این مسئله همچنان به صورت جدی مطرح میشد ؛حال سوال این است که چه باعث شده است که تا هنوزکودکان به کار های شاقه پرداخته و در خیابان ها برای کار بگردند آیا مسئله منازعات گذشته افغانستان تنها دلیل کار کودکان افغانی می باشد؟ اگر مسائل دیگر در کار کردن کودکان دخیل است آن مسائل کدامند؟ چه راهکار های جهت حل این مسئله وجود دارد! دولت ، نهاد های مدنی وجوامع بین المللی چه کار های برای حل این معضل مـیتواند انجام دهد.
اولین مسئله و علت کار کودکان شرایط بد اقتصادی مردم افغانستان می باشد که امیدواری ها و خوش بینی های بعد از میان آمدن حکومت موجود پیداشد البته بخشی شان به خاطر فراهم شدن شرایط بهتر جهت بهبود شرایط اقتصادی مردم بود همراه با بعض مشکلات ونا بسامانیها اما با گذشت بیش از یک دهه تغییر بنیادی در وضعیت اقتصادی جامعه اتفاق نیافتاد بیش از سی فیصد مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کند در این یک دهه رشد اقتصادی که باعث تغییر در زندگی مردم گردد صورت نگرفت و حتی زمینه ها و شرایط رشد اقتصادی طور که باید میشد نیز فراهم نگردید ، زمینه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در افغانستان بشکل اساسی نهادینه نشد وضعیت امنیتی امروزه به گونه ای است که بعد از گاه گاهی در کابل پایتخت افغانستان وبعض ولایات دیگر درگیری ها و انفجار های پی هم صورت می گیرد و همین مسئله باعث می شود که سرمایه داران جرئت سرمایه گذاری در افغانستان را ننماید بنابراین تا زمانی که وضعیت اقتصادی مردم خوب نگردد کودکان همچنان در سرک ها و خیابانها سرگردان بوده وکار خواهد کرد , راهکاری اگر برای حل مسئله کارهای شاقه کودکان ارایه گردد این است که خود دولت و بخشهای خصوصی با حمایت دولت باید تلاش نماید ایجاد اشتغال نموده تا شهروندان مان بیکار نماند و وقتی که شهروندان بالای هجده سال بیکار نماند مسئله امرار معاش خانواده ها از طریق شهروندان بالای سن هجده سال حل می گردد با حل مسئله امرار معاش خانواده ها دیگر خانواده ها نیاز ندارند کودکان خود را به خیابان ها جهت کار بفرستند تاباشد که مردم این سرزمین نیز از حقوق حقه اطفال شان آگاه شده وآنها را بسوی تعلیم وتربیه سالم سوق بدهند که واقعاً بانجام این کار جلوی ضایع شدن خود اطفال و وقت گرانبهای آنها گرفته شده و جامعه ما شاهد کمترین موارد تخلفات اطفال درافغانستان باشـــــد .

 

با احترام (محمدطاهر صابری )

وضعیت اطفال