آرشیف

2015-1-14

محمد شیرزی

وضعیت اخـتـنـــــاق آور در غور

 

مردم غور مردم بزرگوار عزیز و مهربان شجاع و با عظمت و دارای تاریخ سرشار از رشادت ها و پایمردی ها و عظمت هستند .در دوره حکومت طالبان و در ده سال اخیر حکح.مت جدیداین مردم با فشار های سخت در عرصه های مختلف مواجه شده اند که در این این عرصه ها مشکلات فرهنگی واقتصادی بیشتر تبارز نموده است ،در دو سه سال اخیر حکومت جناب آقای کرزی آزادی به پیمانه گسترده ای وجود داشته است ،که حتی این آزادی ها منجر به زیر پا گذاشتن قوانین نیز بوده است . بزرگان ،روحانیون،موی سفیدان،محصلین،اهل بازار و کسبه ،علماء،مدیران و همه اقشار جامعه در ذهن شان یک سوال مهم و سر نوشت ساز همیشه در جریان است و آن سوال این است که سر نوشت و وضعیت ولایت غور بلاخره در این گیر و دار و کشمکش چی خواهد شد ؟هرکس مطابق میل و سلیقه خود حرف میزند ،تصمیم میگیرد ،عمل میکند و بدون هیچ توجه به یک اصل ثابت و پایدار راهی را که خود ساخته و تشیخص داده است که نیکو است را ادامه میدهد.باید به این مسئله توجه داشت که مردم غور مردمی بوده اند که تاریخ روشن و شفاف داشته و اکنون هم اگر خدا بخواهد قضاوت مردمان دیگر نسبت به ما منطقی و خوشبینانه است و از یک چنین مردمی با تواصیف مذکور خود سری و خود کامگی ،عدم پایبندی به مقررات و اصول شایسته دموکراسی و اجتماعی نه تنها که پسندیده نیست بلکه دور از هرگونه منطق و شایسته گی خواهد بود.
آیا به این حالت غور آباد خواهد شد ؟
آیا دولت و مردم میتوانند قوانین را زیر پا بگذارند؟
آیا اگر شهر و محیط ما آباد باشد تنها یک فرد و یا گروه در آن زندگی میکند؟
آیا مشکلات نظارت و باز پرسی نمیخواهد؟
آیا ما برادر و شهروند نیستیم؟
آیا خون را با خون باید شست؟
آیا جواب بدی ها بدی هست؟
اما اگر دقیق فکر کنیم همه این مسایل بر عکس هستند!
ما غوری هستیم و در مرام ما این میگنجد که برای ملت و محیط خود صادقانه ،برادرانه و دور از هرگونه تعصبات قومی ،نژادی،سمتی و منطقه ای خدمت نموده و از ایجاد سوءتفاهمات و ایجاد انگیزه های منفی و منفور خود داری نمائیم .زیرا رعایت مسایل مثبت متذکره و دوری جستن از مسایل منفی متذکره باعث به میان آمدن یک سرمشق سالم برای نسل آینده خواهد بود.
برای برون رفت از این مشکلات بنده منحیث یک شهروند عادی فقط چند نکته را میخواهم یاد آور شوم:

  •       تشکیل یک گفتمان و یک نشست عمومی که مشتمل باشد بر شخصیت های چون : والی ولایت ،اعضای شورای ولایتی ،قوماندان امنیه،رئیس امنیت ملی،رئیس محکمه،خارنوال،رئسای ادارات دولتی ، مسئولین نهاد های اجتماعی و مدنی، شورای شهر و بقیه کسانی که در ایجاد مسایل بالا نقشی دارند در ولایت و یا مکان  دیگر باعث میشود تا گله های محیطی ،سوءتفاهمات،کج فهمی ها ونافهمی ها ،شکایت ها و در د دل ها ،حقایق و اکاذب،راه حل ها و پیشنهادات را در این محفل میتوان بر رسی کرد .

 

حالا همه به این باور هستیم که مشکلات امنیتی ،مشکلات مادی،مشکلات سیاسی بستگی ها و عوامل بیرونی و ناخواسته و دور از تصمیم ما مردم غور هستند.اما مسایل خانه جنگی ،زور گوئی ، عدم پایبندی به مقررات ، بی احترامی ، نادیده گرفتن حقایق اجتماعی ،زیر پا نهادن اصول شرعی و دینی ،بی تفاوتی ،رشوه خواری و فساد در اداره اینها مسایل هستند که ربطی به بیرون نداشته ما خود مسبب و بانی آنها هستیم .لذا ایجاب می نماید تا این مسایل را در این گفتمان به بر رسی گرفته و را ه حل های مناسب و بدون مصرف و در عین حال ساده و عام فهم را پیشنهاد نموده ملتی را از این نا بسامانی و رنج رهائی بخشیم.
 
و من الله توفیق
با احترام صالح محمد شیرزی رئیس بنیاد فرهنگی اجتماعی نخبه گان آریائی