آرشیف

2015-1-28

سهیل علم

ورزش یــــــــــا ارزش

فکر نکنید من مضمون نویسم، من فارسی ضعیف مینویسم مگر این یک دیالوگ بود بین من و پدرم در مورد لیگ برتر فوتبال افغانستان که ما سه هفته آنرا از طریق تلویزیون طلوع تماشا کردیم وحالا منتظر مسابقه نیمه فائینل و بعدا فائنل هستیم. در جریان مسابقات من خواستم بجای سپورت که به نظرم لفظ خارجی میامد فارسی بگویم، گفتم این یک خوب ورزش است، پدرم گفت هم ورزش و هم ارزش است، من فکر کردم پدر من شعر میگوید، گفتم ورزش ارزش! باز طرف من سیل کرد و گفت می فهمی منظور من از ارزش چیست؟ گفتم ها دیگه فوتبالر ها ارزش دارد ببین در لیک های مانچستر یونایتید انگلیس وریال مادرید وتیم های هالند همراه یک فوتبالر تا پینجا ملیون یورو قرار داد می بندند باز هم پدرم گفت تو خیلی به پول فکر میکنی گفتم شما ارزش گفتید من هم اندازه گیری کردم مگر ارزش بیشتر ازین است؟ گفت بلی بیا تشریح کنم مه هم خیلی کنجکاو شدم تا ارزش دیگه ره بفهمم وبا کم حوصلکی تا أخر گوش کدم ، راستی آخرش خوش من آمد که حالا بکمک یک برادرم اون اینجا نقل میکنم.
پدرم گفت بلی منظور من ارزش های دیگر است که از لیک بر تر فوتبال افغانستان نصیب افغانها میشود. اول ارزش سیاسی فرهنگی، دوم ارزش اجتماعی و یا اخلاقی، سوم ارزش اقتصادی…گفتم اینقدر را نمیدانم، گفت خیر است بخاطر افغانستان حوصله کن بتو طور واضح میگویم یعنی چه. میدانم جوانان فکر میکنند فوتبال یک ورزش است که جوانان ازان طریق پول بدست میاورند بلی صحیح است اما در افغانستان پول کم ولی ارزش های دیگر دارد که قبلا گفتم وحالا یک یکی آنرا برایت توضیح میدهیم.
ارزش سیاسی فرهنگی: پدرم گفت نحوۀ انتخاب لیگ بر تر فوتبال افغانستان به معنی رفتن به سراغ استعداد هاست که مسئولین این لیک با یک دید وسیع از هر کنج افغانستان استعداد هارا به کابل فرا خواندند وشما دیدید که تیم های اطراف طور غیر منتظره در خشیدند حتی بهتر از تیم مرکز حتی تیم ملی که خیلی جالب بود. بناءٌ این ابتکار ونحوۀ گزینش استعداد ها در سیاست گزاری دولت یعنی فرهنگ سیاسی دولت اثر زیاد دارد. مسئولین بعد از مشاهدۀ استعداد بازی کنان اطراف باید بخاطر یافتن استعداد ها همه افغانستان را در نظر بگیرند نه اینکه هرکس جلو چشم شان استاد بود همان را نابغه بگویند اصلا نبوغ در گوشه گوشه افغانستان وجود دارد طوریکه در مسابقات لیگ بر تر دیدید.از دید فرهنگی آن این است از طریق تلویزیونها فرهنگ جنگ وخشونت به جهان منتقل شده حالا دیگه دوستی وهمدلی ویکرنگی به جهان منتقل شده ومردم فکر میکنند افغانها با جنگ وخونریزی وداع کرده اند.
اثر اجتماعی واخلاقی:این فوتبال اثر خوبی بر اجتماع واخلاق دارد شما می بینید که افغانها بنامهای مختلف دست به جنگ وخونریزی زدند ودر برخی موارد انتحاریون اجساد تکه تکه زنان واطفال وافراد بیگناه را هم از زمین بر نمیدارند اما در فوتبال لیگ برتر پیام اخلاق مهربانی وانسان دوستی به مردم انتقال شد شما دیدید وقتی یک بازیکن بزمین می افتاد دیگری از تیم رقیب دستش را میگرفت واز زمین بلند میکرد نوازشش میداد در اول وآخر بازی یکدیگر را می بوسیدند ویک تصویر زیبا دلنشین ودوست داشتنی از خود بجا گذاشتند یعنی دست گرفتن یک شخص افتیده بعد نوازش دادن وبوسیدن.این اخلاق اثری خوبی بر وحدت ملی نیز دارد مثلا می بنیم موجهای امو از شمال برادران خودرا از تیم اباسین سپی به آغوش میگیرند ویاطوفان هریرود سپین غر بازان را به آغوش میگیرد دیگر شمال وجنوب وشرق وغرب نیست همه مانند یک فامیل وبرادر با هم بر خورد میکنند..
واما اثر آخری اثری اقتصادی: هر چند لیگ بر تر فوتبال افغانستان خیلی زود هنگام شکل گرفت وتا هنوز به آن مرحلۀ استندرد نرسیده اند که در تیم ها قرار داد ببندند. واگر دست اندر کاران ازین رهگذر منفعتی داشته باشند که نوش جان شان باد، ایشان افغانستان را به هم پیوند دادند وبجهان خوب معرفی کردند.ووحدت ملی را بهتر از استراتیژست های حکومت تأمین کردند.واما برای بازیگران اقلا منفعتی دارد از رهگذر معاش بخور ونمیر وامید داشتن به آینده روشن.
خوب أصل مطلب: من میدانم که از حوزۀ جغرافیائی تیم طوفان هریرود هستم ولی نمیدانم از ولایت غور هم کسی در تر کیب تیم هست ویا نه واگر باشد امید دوستان نام آنها را وحتی الإمکان عکس آنها را در سایت بگذارند و من علاقه دارم اقلا یکجوره کالای ورزشی آنها را حمایت کنم.

 

دیگه همین بود ارزش های ورزش خدا حافظ