آرشیف

2022-3-22

عثمان نجیب

وداع با سالِ خون‌بار

 

بهار تان خجسته باد:

 

عالم

معنا معنای دیدار تست

معنای

هستی رنگ تمنای تست

باران 

بهار شبنم گریه های تست

بستان 

سبز بهار رخ سمن سای تست

هامون و‌ 

هیرمند طغیان طوفان بهار تو دارند

صاعقه‌ ها

 در خجند‌ پیغام وفای بهار تو دارند

آن‌جا که بلخی‌ست و 

مزاریست لاله های سرخ بهار تو دارند 

و آن‌جا که 

هم لعل گون است و هم کوهی ارغوان‌

پروانیست که 

یک شهر دل و صد سینه سخن به تو دارد