آرشیف

2018-3-17

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

هم‌میهنم! «وقت صلح است، صلح باید کرد»

وطن‌دارانم! هم‌وطن‌های باعزتم! زمان آن فرا رسیده تا هم‌دوش با نیروهای آگاه امنیتی مان درب صلح را احترامانه به رخ خود و دیگر هم‌وطنان مان بگشاییم، «جنگ راه حل هیچ قضیه‌ی نبوده و نیست» پولیس غور، هم‌دوش با نیروهای امنیتی مان در غور، همگان زیر رهبری تورن جنرال غلام مصطفی محسنی، قوماندان گارنیزیون  شهر فیروزکوه، شب و روز در تلاش اند، تا به مردم کار کنند و امنیت را بر پا نمایند.
آری پولیس غور، هم از نظم و امن عامه، قطعه‌ی ویژه‌ی پولیس، پولیس ملی و اردوی ملی، مصمم اند، تا هم‌سو، متحد و یک پارچه عمل نمایند. پولیس غور از مردم غور و به خدمت همه مردمان این خطه قرار دارند، مردمان غور آرامش و امنیت را آرزو دارند. و وسیع و گسترده از ایشان می‌طلبیم تا پولیس و نیروهای امنیتی خویش را حمایت و همکاری فرمایند، تا از این طریق می‌بتوانیم، مخالفین مسلح حکومت غنی را به مدارا و احترام متقابل به یک‌دیگر دعوت نماییم، البته همدستی خوبی، امنیت ملی غور، مارا به این هدف نزدیک و نزدیک‌تر می‌سازد، آرزوی همگانی، به ویژه خستگانی از جنگ، بی‌عدالتی‌های انسانی و نا برابری‌های اجتماعی، از ما قوی می‌خواهند تا یکی باشیم. 

ح یعقوبیان فیروزکوهی