آرشیف

2018-3-17

yfirozkohi

هم‌میهنم! «وقت صلح است، صلح باید کرد»

وطن‌دارانم! هم‌وطن‌های باعزتم! زمان آن فرا رسیده تا هم‌دوش با نیروهای آگاه امنیتی مان درب صلح را احترامانه به رخ خود و دیگر هم‌وطنان مان بگشاییم، «جنگ راه حل هیچ قضیه‌ی نبوده و نیست» پولیس غور، هم‌دوش با نیروهای امنیتی مان در غور، همگان زیر رهبری تورن جنرال غلام مصطفی محسنی، قوماندان گارنیزیون  شهر فیروزکوه، شب و روز در تلاش اند، تا به مردم کار کنند و امنیت را بر پا نمایند.
آری پولیس غور، هم از نظم و امن عامه، قطعه‌ی ویژه‌ی پولیس، پولیس ملی و اردوی ملی، مصمم اند، تا هم‌سو، متحد و یک پارچه عمل نمایند. پولیس غور از مردم غور و به خدمت همه مردمان این خطه قرار دارند، مردمان غور آرامش و امنیت را آرزو دارند. و وسیع و گسترده از ایشان می‌طلبیم تا پولیس و نیروهای امنیتی خویش را حمایت و همکاری فرمایند، تا از این طریق می‌بتوانیم، مخالفین مسلح حکومت غنی را به مدارا و احترام متقابل به یک‌دیگر دعوت نماییم، البته همدستی خوبی، امنیت ملی غور، مارا به این هدف نزدیک و نزدیک‌تر می‌سازد، آرزوی همگانی، به ویژه خستگانی از جنگ، بی‌عدالتی‌های انسانی و نا برابری‌های اجتماعی، از ما قوی می‌خواهند تا یکی باشیم. 

ح یعقوبیان فیروزکوهی