آرشیف

2015-11-8

لعل میر دانشور مرادی

همان دیک و همان کاسه ننگین

احمدبهزاد، عضو مجلس نمایندگان و همچنان فعال و عضو ارشد تیم اصلاحات و همگرایی در انتخابات ریاست جمهوری سال پار، طرح و پشنهاد امریکا را برای اشرف غنی و عبدالله عبدالله بخاطر تشکیل حکومت وحدت ملی، از زبان جان کری در دو جمله ذیل بیان میدارد.
دقیقا" شامگاه 17 سرطان 1393 بودکه تمام فعالین این تیم در خانه داکتر عبدالله عبدالله جمع شده بودیم و روی تقلبات داکتر اشرف غنی، راه سنجی میکردیم که ناگهان جان کری به تلیفون شخصی داکتر صاحب تماس گرفت و این دو جمله را بیان نمود:
1:- ایالات متحده امریکا این تقلب گسترده اشرف غنی را نمی پذیرد.
2:-ایالت متحده امریکا، از حکومت که توسط شما(داکتر عبدالله عبدالله)، اعلان شود نیز نمی پذیرد.
همچنان جناب بارک اوبا، ریس جمهور امریکا میخواهد که غنی در راس بیاورد، ما دیگر نمی فهمیم، خودی تان جور بیاین و گرنه از ما همین گپ است، ههههههههههه (خنده کرد و تماس قطع شد).

خواننده گرامی: (کمتر به لهجه عامیانه نوشته است، امید خسته کن نباشد)

حالا تو، عالی جناب جلالتمآب داکتر صاحب عبدالله عبدالله!
✔ تو خو رهبر محبوب مردم و میراث قهرمان ملی احمدشاه مسعود بودی؛
✔ تو کسی بودی که میلیون ها انسان(افغان، تاجک، هزاره و ازبک)، به تو رای دادند؛
✔ تو کسی بودی که طفلک ده ساله با پدرش میگفت:" بسم الله، راهی به عبدالله)؛
✔ تو کسی بودی که صده ها پیر زن و مادر اطفال شیرخور شان را در خانه ماندند، در روز انتخایات در مراکز راه دهی فریاد میزدند؛ راهی ما از عبدالله است؛
✔ تو کسی بودی که ده ها انسان در جریان کمپاین های انتخاباتی بخاطر تو کشته و ترور شدند؛
✔ تو باعث شدی که ده جوان ما در روز انتخابات عم از پولیس، اردو، ناظرین، مردم محل و حتی ناظمین ساحوی در ولایت غور و دیگر ولایات، جان شان را از دست دهند؛
✔ تو باعث قطع صدها انگشت کسانی شدی که برای تو راهی داده بودند؛
✔ بخاطر تو جوانان و مردم این کشور گلون های شان را پار پاره کردند، مظاهره کردند و شعار ها سر میدادند( زنده باد عبد الله عبدالله)
✔ تو کسی بودی که میلیون ها طفل، جوان، مرد و زن از عماق قلب شان تو را دوست داشتند حتی عکس های انتخاباتی ات را در خانه های نشیمن شان نصب میکردند؛
✔ تو کسی بودی که میگفتی از راهی شما (مردم) دفاع میکنم؛
✔ تو کسی بودی که مردم را وعهدها و امید ها میدادی؛
✔ تو کسی بودی که میگفتی من نتیجه تقلب را نمی پذیرم؛
بلاخره در ظاهر صدها کسی خود و مردمت بودی؛ ولی در پسی پرده کس های دیگری بودند…. که این ها همه هیچ و پوچ بوده.

ولی افسوس افسوس:
خوب به یاد دارم که بعد از فیصله جان کری، خودت به زبان خودت ریاست جمهوری را به اشرف غنی و فامیلش تبریکی گفتی؛ با آنکه شما، تاریخ شاه شجاع و محمود برادرش را دوباره زنده کردین، اشرف غنی حکومت را با خودت پنجا پنجا(فیفتی فیفتی) تقسیم کرد، باز هم به چشم مردم خاک زدی؛
خوب بیاد دارم، حتی ویدیوی نزدم ثبت است که خودت بازبانت میگوی:"ما از حکومت وحدت ملی میخواهیم که به مشکلات مردم رسیدگی کند"؛ ولی در نزد ما که به تو راهی داده بودیم، تو حکومت وحدت ملی ما بودی، نه طرف مقابل که با این سخنرانی بی سابقه ات، امید صدها جوان و طرف دارانت را ضرب صفر کردید؛
در همین هفته گذشته در سخنرانی تان بمناسبت یادبود از کاظمی عتراف کردید که حکومت وحدت ملی بعضی کاستی های دارد، امید که توجه جدی نماید.
و بلاخر صدها شایستگی!؟ دیگر که حصوله نوشتن و خواندنش نیست، از خود نشان داده اید که واقعا" خسته و بیمار مان ساخته اید….
در پایان میخواهم بگویم که حکومت وحدت ملی(وحدت جان کری)، هیچ فرق با حکومت های شاهی شاه شجاع و شاه محمود ندارد؛ چون آنها هم از طرف نماینده های ویژه بریتانیای کبیر تعیین میگردیدند و شما هم توسط اوباما و جان کری کبیر تعین شده اید، فقط فرق اش باین که شما به چشم میلیون ها فرد این سرزمین خاک زده و تمسخر شان کردی اید، یا بهتر بگویم آنها چشمان یک دیگر شان را کور میکردند؛ ولی شما چشمان همه مردم تان را کور کردید.
البته این حکومت جدیدالنام شما، نه به اجازه ماده های قانون اساسی افغانستان است، نه به اجازه دین مبین اسلام و نه هم به رضایت مردم کشور یا به سخن دیگر شما هردو هم بالای قانون اساسی کشور پای گذاشتید و هم مردم راکور ساختید.
مطمئن هستم که نام های مبارک تان در تاریخ، پهلوی پسران ناخلف تیمورشاه ( شاه شجاع و شاه محمود ) حک خواهد شد. به این اساس حکومت جور آمدشما و غنی خیل به فرمان بادارانی تان همان دیک و همان کاسه ای است که در تاریخ مایه ننگ خوانده شده است.

با عرض حرمت
لعل میر دانشور