آرشیف

2015-6-20

امان معاشر

هفدهمین سالروز شهادت روان شاد دوکتور نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان در کابل تجلیل شد

هفدهمین سالروز شهادت روان شاد دوکتور نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان ،طی مراسمی روز بیست و هفتم سپتمبر 2013میلادی در تالار کابل ننداری شهر کابل برگزار گردید.
اعضای وفا دار به حزب (وطن)،نمایندگان سازمانهای جدا شده از بدنه ح د خ ا (وطن) ، سازمانهای مترقی و اجتماعی نواحی مختلف شهر کابل و ولایات افغانستان و شخصیتهای برازنده ی میهن با موجودیت جنرال عبدالقادر افسر با وقار سابق دولت از هفدهمین سالروز شهادت دوکتور نجیب الله را تجلیل نمودند. 
بعد از تلاوت ایات چند از قرآن عظیم الشان و اتحاف دعا به روح و روان شهید گرامی ،محترم سلیمان لایق سابق عضو فعال طرح مصالحه و اشتی ملی افغانستان در مورد شخصیت، استعداد و توانایی ان سخنرانی مبسوطی داشت و شهادت بی رحمانه ی انرا به وسیله باند طالب سخت نکوهش نمودند.
پیامهای ازطرف خانواده ی شهید ، داکتر نجیب الله و انجینیر نظر محمد معاون حزب (وطن) از خارج افغانستان مواصلت ورزیده بودند درین محفل به خوانش گرفته شد که در ان ارامش ، وخوشبختی مردم میهن ارزو شده بود.
در پایان محفل قطعه نامه یی صادر گردید و به کادرهای محلی و شخصیتهای حزبی که در خارج کشور با رنج و عذاب به سر می برندوظیفه دادند که در یک سازمان قوی با ذوب بد بینی ها ، گذشته ی دود اند دود و اندک رنجی های را که رفقا را در سایه ی شومش قرار داده بود بیرون ایند و به خاطر مردم و کشور عذاب دیده ما وظایف نوین و سازنده را براه بی اندازند وحزب را از منجلاب تفرقه و نفاق و انشعاب نجات بخشند.و در سنگر واحد از منافع حزب ، وطن و مردم دفاع جانانه نمایند که بدون اشتراک انها کشور راهی ترقی و پیشرفت را نمی بینند. خواهش جدی است که بار دیگر تمام رفقای حزبی یکدیگر را در اغوش کشند و با سازمانهای همسو مصروف انجام وظایف سترگ گردند . در صورت امکان تمام احزاب همسو در حزب واحد که به هر نام و نشانی ، نشانه می گردد در سنگر واحد به یک پیکر شوند و از سخنهای که پراگندگی را بار دیگر تعمیق و ژرف نمایند جدآ پرهیز گردد.
خبرنگار ما از رهگذری جاده کابل که عکس دوکتور نجیب الله را خریده و بدست داشته پرسیده است : راجع به این شخص چه میداند؟
گفته است: (کارنامه های ماندگار ازین شهید با نام را همه ی مردم کشور میدانند و به ان می بالندو ارزو می برند،کاش ان می بود و افغانستان تکه و پارچه را به چشم خود میدید )
گر چه این روز بزرگ از طرف دولت برگزار نشد ولی مردم به اسقبالش برامدند و در هر جای فوتوو چهره ان عکاسی همراه با نقل قول ان و در و دیوار نصب گردیده بود .عکسهای انرا مردم خرید نموده و برایش احترام می گذاریدند. 

امان معاشر،خبرنگار آزاد