آرشیف

2017-9-20

امان معاشر

هفته شهید را در ونکوور کانادا گرامی داشتند.

 
 

هفته شهید را در ونکوور کانادا گرامی داشتند.

جنرال قونسلی افغانستان در شهر ونکوور کانادا به اشتراک عده ی کثیری از افغانهای مقیم ایالت بریتش کلمبیا هفته ی شهید و شانزدهمین سالروز شهادت احمد شاه مسعود را طی گردهمایی گرامی داشتند.
 در همایش که به همین مناسبت  شام هژدهم  سپتمبر در رستورانت  رویال بانکویت حال  واقع در سرک ادمنز شهر برنابی   برگزار شد ، آقای سالم وحدت جنرال قونسل افغانستان در شهر ونکوور طی صحبت مبسوطی  هفته ی شهید را  بخش مهمی از تاریخ مبارات مردم افغانستان دانسته پاس داشتن ازین روز ها و انتقال  حماسه‌های آن را به نسلهای جدید و آینده  به دور از مسایل قومی ،مذهبی و لسانی  آرزو نمود :
سپس محترمان:راتب رحیمی شراف الدین کتوازی،سنجر سهیل،،داکتر فطرت حسینی ،جمیل رازع و عبدالرحمن رحمانی
در رابطه به هفته شهید  و شهیدان
 که به خاطر آزادی، عدالت و ارزش های والای انسانی جان های خود را از دست داده اندصحبت نمودند
در فرجام  محترم حکیم ناظم مسوول انجمن افغان کاندین سوسایتی حضورمهمانان محفل را خیر مقدم گفته امروز و فردای بهتر و آرامش همیشگی مردم افغانستان را آرزو نمود
مراسم با صرف غذا که از طرف قنسولگری تهیه شده بود خاتمه یافت
امان معاشر