آرشیف

2014-12-15

ابراهیم ساغری

هـــجــــــــــــــری

بـنـازم مـنـطـق و بـيـان هـجــــری
بی همتا است طبع روان هجـری

چو خورشيد از کلامش نور جوشد
چی اسراريست در ايمان هـجــری

غزلهايش شيوا و دلـنـشيـن است
مـعـجـزه مـيـکـنـد زبان هجــری

مـيـنــالــــد بـلـبـل بوستان سـاغـر
ز سـوز سـيـنهٔ ويــران هـجـــری

نــدای صـلـح بـيـزد هـر کــلامش
خـــدا دانـــد دل حـيــران هـجـری

ز بــــزم صـوفـيــــان شـب يـلــدا
شناختم شهرت و نشان هـجـری

بـلـطــف و هـمـــت نـسـل مـنــور
دوباره زنده شد ديوان هـجـری

دوعای ساغری بر روح پـاکـش
هميشه جاویدان آرمان هـجـــری

 

رونق محفل شب يلدا رونق راه همه فرهنگيان عزيز باد! در واقع در بارهٔ اشعار مرحوم هجری معلومات نداشتم تا اينکه از لابلای مطالب گهربار استاد بزرگوار جناب خيرلاحد غوری به شعر تحت عنوان (ميشگافد ای برادر کوه آهن اتفاق) بر خوردم وهم و از محفل شب يلدای که به اشتراک جناب استاد فضل الحق فضل، جناب حريق و ديگر فرهنگيان عزيز که به استقبال چاپ ديوان مرحوم هجری ساغری داير گرديده بود بنام اين بزرگوار بيشتر آشنا شدم لذا بعنوان دنباله رو اين قافله از همه عزيزانيکه در چاپ اين اثرگرانبها همت گماشتند سپاسگذاری نموده ازخداوند بزرگ برای همه اجر دنيا و آخرت را آرزو دارم سر فراز دارين بشيد.