X

آرشیف

هــای! بـدانـیــم کـیـن “سـیــا” اسـت در کـمیـن

بــــاز هـیــا هـوی طـالـبـان آیـد هـمـی
واهــمــــه در روح روان آیــــد هـمـی
 
انـدکــی طـفـــل فـقـیــــر دیـده گـشــود
بـــاز قـهــــرِ جـــاهــــلان آیـــد هـمـی
 
مَـــردمَــم مـنـفــور بـاشــد در جـهـــان
زانـکــه بَــــزم یـاغـیـــــان آیــد هـمـی
 
کس نخواهـد جهـل و آن عـدل وصفت
کـَـــز کـتــــاب طـالـبــان آیـــــد هـمـی
 
هـای! بدانیم کین "سیا" است در کمین
بـــا نـویـن مـکــرو  پـلان آیـــد هـمـی
 
سـعــودی و"سـیــا" تـدبـیــرِ در دسـت
تـجـــزیـــه را ارمـغــــان آیــــد هـمـی
 
فـــرقِ نـَبـوَد مکـتـب و آئـیــن ز اصـل
از قـَـطـَـــر یـا پـاکـسـتـــان آیــد هـمـی
 
از نـظــــــام و مـکـتـب آلِ سـعــــــــود
گــواهــی را ز شـیـطــان آیـــــد هـمـی
 
زنـدگـی خـود بـیـنـَــد و خـود گـویـد ش
دیـو و دَد (زَی، وال، غـان) آیـد هـمـی
 
عــوَض کــردنـد دیـن را بـا هــروئـیـن
عـصــر و فصلِ مختـرعـان آیـد هـمـی
 
مـتـن و بـطـنـش را جـهــالـت بـودنـی
جــزم تـاریـکـَش بـه جــان آیــد هـمـی
 
خـــــدایـــا داد مـا بـشـنـو ز فـضـــلـت
خـــاک مـظـلـوم را فـغــان آیــد هـمـی
 
بســا ظلـم و شــرارت هــا کـه بـر مــا
ز شـیــطــان بـن سـعــودان آیــد هـمـی
 
بســـا کـیـبَـــل و تـوهـیـن بـومـیـــان را
ز طــالـب فـخـــرِ اوغــــان آیــد هـمـی
 
چـه تـوهـیـن هـا نفـاق و شعـبـه سـازی
ز لـنـــدن زان عـزیــــزان آیــــد هـمـی
 
چـه بـد کـرده مـسـلـمــان خـاک پـاکــم؟
کـز هـر سـو تـیــر جـبــران آیـد هـمـی
 
از فـطـــور لـنــــدن و طـالـــب بـبـیــن
زهــرِ تـلــخ از ذهـن شــان آیــد هـمـی
 
مـن نـدارم دشـمـنی شـخـصــآ بـه کـس
گـر چـه درد زان مجـرمـان آیـد هـمـی
 
عـزیـــــزانی بســـا جــاسـوس داریـــم
کـز اســــلامی لـبـــاســـان آیـــد هـمـی
 
محمـد(ص) را صـداقـت بـوده تـوفـیـق
رعـــایـت حـکـــم ایـشـــان بایــد هـمـی
 
بیــائیــم راست کـاریـــم پــاک گـوئیــم!
سـعـــــــادت را فـــــراوان آیـــد هـمـی

 
" هــر فــرد مـســلـمــان در هــر جــای دنــیــا بـا یـد اسـت در بـاره و بـخـیــرِ هــر دیـگــر  مـسـلـمــان بـیـنـدیـشـــد"
" هــر غـوری بـایـد اسـت در بـاره و بـخـیــرِ هــر دیـگـــر غـوری بـیـنـد یـشــــد"
این است و فقط این است راه توفیق غوری هـا برای غور و مسلمانان برای اسلام !

 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.