آرشیف

2018-6-11

afrotan3141

هرآتش بس صلح نیست!

حکایت است که بروز آخیر رمضان جهانگیر پادشاه مغول برای دیدن  هلال ماه رفته بود چون ماه را دید به همسرش ملکه مهرالنسأ ملقب به نورجهان گفت : هلال عید براوج فلک هویدا شد ، نورجهان نیز فی البداهه در جواب گفت : کلید میکده گم گشته بود پیدا شد .
دراین هنگام که قلب رنجور مادر وطن که از دیر بدینسو با خم پاره و گلوله ها ی خونین بخواب میرود و ساکنان  جنگ زده و عمدتأ بخواب برده شده آن نیز از چند ین سال بدینسو چرند معجون گونه ای که "هیپنوپیدیا"ی هولناک آن سوی آبها به کمک ویاریی فرزندان همین مادر وطن روح شانرا تسخیر کرده ومیکوشند تا هرآنچه که در امتداد سرگذشت تاریخی  این سرزمین با خون خویش نگه داشته  اند با تهدیدات مکرر خویش برباد دهند .
 
 درچنین مؤقیعت واینگونه حال و احوال  است که انسان باشنده این سرزمین بخاطریک  نجات کاذب هرصدای را و ازهرحنجره ای را لبیک گوید . مصیبت بزرگ آنجا و آنگاه است که با شنیدن این صدای کریه نجات هرکس در لاک و جلد خودش چنان فرو میرود که از مسأله کل سرنوشت جامعه غافل می ماند و در دامی جدیدی بنام " آتش بس " به مقصد تحقق "صلح بین الافغانی " به اسارت درمی آیند . اینجاست که رسالت یک درسخوانده و آنکه بنام روشنفکر در جامعه جنگزده افغانستان ظاهر می شوند باید در پیشاپیش این ملت به اسارت درآورده شده گام بردارند  و راه روشن وواقعی صلح و نجات را نشاندهی کنند . بدون آنکه در بازار مکاره " سیأ" سی فریب دلالان دالر بدست را بخورند و بوق وکرنای قلابی مغز اش را تسخیر کند ، بدون آنکه فریب این زرورق رنگین و خر رنگ کن را بخورد که در جامه کلیمه مقدس  صلح  پوسیدگی  تاریخی را پنهان داشته است و بدون آنکه مداح و مرید سینه چاک این مرشد و آن جلاد گردد نسخه راستین نجات را به مثابه نقشه راه ملت تاریخی و باستانی  ی  افغانستان که با آب و خاک همین مادروطن نوشته و پیچانیده شده باشد فراموش نکنند .  لابد خواننده گان عزیز میدانند و به یاددارند که وقتی  اختلاف میان نوازشریف صدراعظم معزول پاکستان و آرتش آنکشور با برکناریی  نوازشریف  قبل ازتکمیل میعاد پارلمانی  توسط حکم محکمه عالی آنکشور به نفع ارتش انجام یافت همه معادلات امنیتی و سیاسی در حوزه عمق استراتیژیک پاکستان نیز دیگرگون گردید

https://www.youtube.com/watch?v=RAlIJO6DUWU

 که در نتیجه این تغییر بنیادی یا به قولی کودتای قضائی پاکستان  نخست جنرال قمرجاوید باجوه  لوی درستیزوسپس شاهد خاقان عباسی صدراعظم موقت پاکستان که با  حزب مسلم لیگ برهبریی نوازشریف تعلق دارد  از کابل دیدن نمودند که بدین سان فصل تحقق عمق استراتیژیک  و تاریخی آنکشور به سود آرتش پاکستان فراهم گردید.دربحبوحه چنین فضای مساعد برای تحقق اهداف استراتیژیک پاکستان بود که هیأتی از مقامات بلندپایه امنیتی و سیاسی کابل وارد اسلام آباد شد و مسوده ای قرار داد امنیتی میان کابل واسلام آباد که قبلأ در مسافرت جنرال باجوه و شاهد خاقان عباسی در کابل  تسوید گردیده بود رسمأ به امضا رسید .

ادامه مطلب در اینجا