X

آرشیف

نیکوداشت رهبری خردمندانه!
نیکو داشت رهبری خردمندانه!
رهبری مقام ولایت غور، ارگان های امنیتی به خوبی توانستند تا وضعیت چالش گرا و معضل نشات گر چارسده را که سر چشمهٔ همان بد بختی ها و خانه ویرانی توسط افراد جاری شده بود که قبل از این به صفوف دولت سخن پراکنی میکردند اما دیدند که ایام با دولت بودن به کام شان نمی چرخد، از همان خواستند تا راهی دیگر را در پیش بگیرند و به مخالف دولت آغاز کرده و جوانان پر غرور نیروهای ملی امنیتی افغانستان را دانه دانه یکه چین کنند (بی خبر از اینکه همان سربازان شایستهٔ وطن شجاعت شیر را در دل دارند و میتوانند به سادگی به ریشه کن سازی آنها بپردازند) به زیرکی مدیریت کنید! مردم غور این ایثار و فداکاری هایتان را نباید فراموش کنند و باید سزاوار تقدیر بدانند!
شخصا از رهبری مقام ولایت و فرمانده های قدرت در راس ارگان های امنیتی غور، متنفذین خوش دیانت غور صمیمانه سپاسگزای و قدردانی کنم، خداوند برای شان ثواب اعظیم اعطا نمایید، زنده و سربلند باشید!
با حرمت
گل رحمان فراز
X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.