آرشیف

2016-5-15

گل رحمان فراز

نیکوداشت ترفیع ژنرال های غوری تبار!

نیکوداشت ترفیع ژنرال های غوری تبار!

پ.ن: ژنرال های غوری تبار در سخت ترین حالت و دشوار ترین شرایط جان فدای اجرای ماموریت در نقاط مختلف کشور بوده اند!
ارتقاع رتبه تورن ژنرال مراد علی مراد – معاون ستاد ارتش ملی افغانستان را به رتبه (ستر ژنرال)، تقرر ژنرال محی الدین غوری را به حیث فرمانده قل اردوی 207 ظفر و تعین ژنرال کینتوز را به صفت فرمانده امنیه ولایت هلمند برای همه مردم افغانستان بخصوص آنهاییکه به خدمات صادقانه و مخلصانه فرزندان دلیر این وطن احترام قایل اند تبریک و خجسته باد عرض می دارم. 
ژنرال های فوق در وخیم ترین شرایط امنیتی نقاط مختلف افغانستان جان فدا بوده اند و رمز همه پیشروی های نظامی دولت بر پایه های فکری، تجربی و شجاعت این فرزندان صدیق وطن نهفته بوده است. 
زمانیکه ساحات توسط دشمنان اشغال می شد، در افغانستان جز ژنرال مراد ژنرالی دیگری وجود نداشت که از جان خود بگذرد و بخاطر روحیه دادن به نظامیان و باز پس گیری محیط از دهشت افگنان آماده مبارزه و عزم سفر نماید و جز ژنرال محی الدین غوری، ژنرالی وجود نداشت که ساحات پس گرفته شده را دوباره به محافظت و نگهداری تام خویش قرار دهد.
آنها که این همه اخلاص را پشت سر کرده اند و با یونیفورم نظامی خود صادق بوده اند، هر قدر که تقدیر هم گردند باز هم کم است. 
ژنرال های فوق از جمله ژنرال های نیستند که از طریق واسطه به مقام های فوق رسیده باشند، تقدیر شدن ایشان به تناسب زحمت های که در تأمین امنیت کشور کشیده اند نا چیز پنداشته می شود، آنها برای آرامش وطن شان عرق ها ریخته اند و رنج ها متقبل شده اند که به دادن ترفیع احسان شان بر آورده نمی شود.
باز هم از اینکه حکومت اصل شایسته سالاری را در نظر گرفته است و برای زحمات شان احترام قایل شده است جای افتخار است.
ژنرال های عزیز! 
بکوشید و صادق باشید!
چون کوشش شما را به قله های موفقیت سوق می دهد و صداقت شخصیت شما را به عمق دل هموطنان تان حک می کند و آن وقت است که همیشه محبوب دل ها می شوید و بهتر می توانید در قضایا سهم بگیرید.

فراز