آرشیف

2018-7-29

گل رحمان فراز

نیکوداشتِ یک دهه خدمت!

داکتر گل احمد عثمانی نیکوداشتِ یک دهه خدمت!

داکتر گل احمد عثمانی از جمله جوانان توانمند، مدیر، رئیس (وجه تسمیه) و فعال غور به شمار می رود که افتخار یک دهه خدمت برای مردم رنج دیده و نیاز به خدمت غور را دارا می باشد. داکتر عثمانی حتی در دوران تحصیل آوازِ رسای بود برای حل مشکلات دانشجویان غور در دانشگاه و لیلیه، او از همان زمان به نشر و پخش مقالات می پرداخت و مسئولیت مدنی خویش را در قبال جامعه مسئولانه به پیش می بُرد و همان وقت ریاست بنیاد جوانان و تحصیل کرده گان را بدوش داشت
بعد از آن هم که فارغ شد، در صفوف ادارات مربوط به صحت عامه کار را به خوبی انجام داد و همان خلاقیت اش باعث شد تا شائیسه مقام شامخ تر شناخته شود که همانا ریاست کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین غور است.
داکتر عثمانی در طول این مأموریت اش سراسر کوشید تا محیط کاری ریاست کار و امور اجتماعی را با آوردن اصلاحات، خلاقیت کاری و مدیریت سالم سروسامان بدهد. او از نهایت تلاش ورزید تا کابینه این ریاست را از نسل با انرژی جوان تکمیل نماید، برای هر مأمور مطابق به لایحه وظایف اش طرزالعمل ساخته و در راستای عملکرد آن رهنما باشد
بعد از ریاست معارف، در بین ادارات ملکی ریاست کار و امور اجتماعی از جمله پرجنجال ترین ادارات غور بشمار می رود که همیشه سروکارش با مردم است ولی آقای عثمانی به خوبی توانست در طول این مأموریت به حنجره مردم آرامش و به اندیشۀ شان قناعت فراهم کند و نگذارد مردم از حصه عدم مشکلات کاری شان در آن اداره بنالند و اعتراضی داشته باشند.
داکتر عثمانی اسطوره است! وی از جملۀ زبردست ترین رؤسای ادارات دولتی به شمار می رود که هیچ رئیسی در ادارات محلی غور تا هنوز توانایی، درایت، شائیستگی و مدیریت رئیس عثمانی را نداشته است. با اطمینان گفته می توانم که در برابر پرسش های مردم تنها ریاست کار و امور اجتماعی به رهبری داکتر عثمانی بوده است که پاسخ ارائه می فرموده است و هر ماه از ایشان شاهد گزارش عملکرد و استفاده از پول های تخصیص داده شده به این ریاست را بوده ایم
داکتر عثمانی بر اثر سعی و تلاش بی دریغ اش توانست تخصیص بودجه لازم برای اعمار دارالایتام از کشور دوست لیتوانیا اخذ بدارد و هم بخاطر آغاز پروژه اعمار کودکستان تلاش های مرتبط به وظیفه اش را انجام دهد تا اینکه کار ساخت و سازش آغاز گردد. همچنان، اعمار مرکز آموزش های فنی وحرفوی که سالانه حد اوسط ۱۵۰ تن کار آموخته از این مرکز فارغ شده اند.
علاوه بر این کار ها، عثمانی وظیفه و مسئولیت خویش می داند تا در پهلوی این کار ها، بار مسئولیت های مدنی و فرهنگی را نیز حمل کند. وی به عنوان عضوِ ارشد بنیاد تحصیل کردگان غور، سردبیر ماهنامه جام، رئیس مجمع ملی جوانان افغانستان و چندین نشریه دیگر کار کرده و چندین مقاله روی موارد مختلف نوشته است تا درک های مشترک را به اشتراک رسانیده و همگانی سازد.
ایجاد سیستم درست و کارا در امور اداری، پلان گزاری، ارتقای ظرفیت کارمندان ریاست کار و امور اجتماعی ولایت غور، تطبیق درست سیستم بانکی سازی غرض شفافیت در تادیه حقوق معلولین، متقاعدین و ورثه شهدا، ارتقای جایگاه و اعتبار اداره کار و امور اجتماعی از طریق هماهنگی با نهاد های دولتی، مؤسسات، نهاد های ملی و مردمی، برنامه های سازنده اجتماعی و اداری، جذب منابع و مساعدت های مؤسسات و دونرها غرض حمایت بهتر اطفال، معلولین و ورثه شهدا غرض خدمت گزاری درست و شائسته،
مدیریت درست سکتور مصونیت اجتماعی در سطح ولایت و تامین هماهنگی لازمه در بین اعضای سکتوری بخاطر تطبیق برنامه های انکشافی، اقتصادی و اجتماعی، روابط حسنه و نزدیک با رسانه ها و نهاد های مدنی جهت ارایه گزارشات و مشکلات و استفاده از مشوره های آنها برای ایجاد اداره پاسخگو و در نهایت سهم گیری فعال در برنامه های دادخواهی مردم غور هم از فعالیت های ارزنده عثمانی صاحب بشمار می رود
در آخر، جا دارد تا از همه تلاش هایش صمیمانه قدردانی و تشکری نمایم و این انتقال مسئولیت آبرومندانه مأموریت را از محترم رئیس داکتر گل احمد عثمانی به محترم الحاج فضل الحق وحید مبارک باد بگویم. همگان می دانند که کُرسی های دولتی بیشتر از اینکه یک صلاحیت باشد، یک مسئولیت است. آرزو می برم تا آقای وحید هم از کارکرد عمل گرایانه رئیس عثمانی نمونه/الگو برداری نموده و کار این ریاست را برازنده، شفاف و سریع نگهدارد.

با احترام 
گل رحمان فراز