آرشیف

2015-2-4

nazhatinfo

نیمروز آمیخته در خــــــون و آتش

ولایت نیمروز در جوار ولایت هلمند در سرحد جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. این ولایت یکی از دور افتاده ترین ولایت کشور ماست. وقایع خونبار نیمروز که مورد توجه جدی القاعده و طالبان قرارگرفته ناشی از خلا قدرت و حاکمیت دولت در این منطقه می باشد، که منتج به جاری شدن سیلاب خون در آن ولایت گردیده است.عامل عمده وقایع خونبار نیمروز تقویه نیرو ها مسلح کشور در هلمندو قندهاربوده ،که تروریست ها نسبت فشار نظامی در این دو ولایت ، نیمروز را مرکز فعالیت های تروریستی خود برگزیده اند. یکی از عوامل گزینش نیمروز به حیث یک مرکز عملیاتی ناشی از خشم و سر خوردگی حلقات استخباراتی دو کشور همسایه می باشد . نیمروز که با باشنده های بلوچ خصمانه مورد خشم و غضب تروریستان قرار گرفته عامل آن در حوادث و وقایع خارج سرحدات این ولایت جستجو گردد. فکتور اساسی و عمده تحرکات لجام گسیخته در نیمروز از سوی القاعده و طالبان رشد جنبش آزادی بخش بلوچ ها در منطقه بوده ، فعلا" این حرکت آزادی خواهانه و جنبش استقلال طلبانه با گسترش وسیع و همه جانبه به صورت کل در تمام بلوچستان مورد توجه کشور های منطقه و جهان متمدن قرار گرفته ، این حرکت بلوچ ها نقطه عطف در تغییرات و تحولات جنوب آسیا میباشد.
دولت های افغانستان نسبت ضعف و ناتوانی در طول تاریخ مبارزات خلق بلوچ نقش مثبت که میبایست انجام دهد نخواسته ویا نتوانسته است مردم مظلوم بلوچ را مساعدت نماید .این عدم تمایل در افغانستان ناشی از اختلافات قبیلوی در بلوچستان پاکستان بوده که آی اس آی با درایت و زرنگی از این اختلافات در بلوچستان سود میبرد. با درنظر داشت این وقایع بایست بلوچ ها در منطقه شدیدا" مورد حمله قرار گیرند تا کاملا" سرکوب و منکوب گردند. این پلان خصمانه جهت نابودی و تضعیف بلوچ ها نقشه های شیطانی است که علیه بلوچ ها درحال تکوین است . که سرنخ این تحرکات لگام گسیخته در اختییار سازمان های استخباراتی دو کشور بوده که در این راستا با هم همسویی وهمنوایی دارند . با وصف عدم حمایت از جنبش بلوچ ها در کابل نیمروز به حیث یکی از مناطق بلوچ نشین افغانستان مورد خشم و انزجار استخبارت منطقه بوده و سوظن حلقات ظالم ومستبد در دو کشور همسایه ناشی از این برداشت به بلوچ های افغانستان است که در جهت آزادی و تشکیل بلوچستان آزاد با بلوچ های ایران و پاکستان همسویی ننمایند.
حمله به نیمروز آنهم در مناطق غیر نظامی چون چهار راهی صحت عامه و چهار راهی مرکز زرنج و رادیوتلویزیون دولتی نمایانگر ضعف اخلاقی و عدم مراعات کنوانسیون های جهانی در قبال غیر نظامیان است . ولی تروریستان با عزم و جزم غیر قابل انتظار در آتش افروزی وحملا ت انتحاری ولایت باستانی نیمروز را درخون وآتش فرو بردند. 
ضرورت است که نهاد های دولتی نیمروز چون ریاست امنیت ملی و قومندانی امنیه و اردوی ملی در این ولایت به شکل عاجل تقویه یابند و در مقابل تحرکات نیروهای اهریمنی و شیطانی با شطارت و جدیت مبارزه گردد. شعار های فریبینده صلح خواهی از جانب این حلقات دشمنان مردم افغانستان یک بازی سیاسی بوده هیچگونه صداقت جهت ختم جنگ درآن سراغ نمی شود. وقایع خونبار نیمروز پیام خطرناکیست که دشمنان صلح وثبات جهت بی ثبات ساختن کشور به راه انداخته اند، که امروز نیمروز در خون غوطه ور است.
نیمروز این نبردگاه رستم و اسفندیار با پایداری و متانت جهت بقا وحقوق برحق مردم افغانستان در این مبارزه حق در مقابل باطل آمیخته با خون و آتش متین و استوار باقی خواهد ماند.