آرشیف

2023-9-27

جان آقا کوهستانی

نگا داشتن پایه های سیاسی دولت وابسته به فعالیت های استخباراتی ونظامی اش میباشد

بر همه گان هویدا ومشخص است که استوار نگا داشتن پایه های سیاسی دولت وابسته به فعالیت های استخباراتی ونظامی اش میباشد اگر رهبران سیاسی کشور توجه جدی به چگونگی فعالیت های استخباراتی ونظامی معطوف نگردد سقوط سیاسی دولت حتمی میباشد زیرا نگهداشتن ثبات سیاسی , اقتصادی , فرهنگی , اجتماعی , فرهنگی ودرکل مستحکم بودن ملت با دولت نقش ارزند در فعالیت های استخباراتی ونظامی دارد استخبارات ستون فقرات امنیت ملی کشورها و ستاره جهت‌دهنده سیاست خارجی دولت – ملت‌ها می‌‌باشد که کشتی‌های سرگردان روابط و تعاملات دولت با دولت و نهاد‌های غیر دولتی را در آب‌های سرگردان نظام بین‌الملل جهت داده و آن‌ها را به سرمنزل مقصود می‌‌رساند. هم‌چنانی که استخبارات و اطلاعات سمنت برای جوشاندن مواد خام منافع و تهدیدات امنیت ملی و سیاست خارجی بوده که من‌حیث یک کتلست سیاست‌گذاری را در عرصه‌های امنیتی و سیاست خارجی تسریع و پخته می‌سازد.

در حقیقت استخبارات و اطلاعات، پل گذار از حالت نامطمینی به اطمینان در سیاست‌گذاری امنیتی و سیاست خارجی بوده و حرف آخر را در سیاست‌ها امنیتی و غیر امنیتی زده و در جهت‌دهی و تطبیق این سیاست نقش حیاتی را بازی می‌کند.
اساساً استخبارات هنر استحصال اطلاعات سری و غیر سری از افراد، نهاد‌ها و حکومت‌ها از طرق مختلف به خاطر تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری امنیتی و غیر امنیتی می‌‌باشد. سن تزو نظریه‌پرداز مشهور و افسانه‌ای چینایی در باب اهمیت استخبارات در کتاب «هنر جنگ» می‌‌گوید: «اگر [شما] خودتان و دشمن‌تان را شناختید از نتیجه صد نبرد هراسان نباشد چون که نخواهید باخت.» و در جایی دیگر می‌‌نویسد: «والاترین هنر جنگ، پیروز شدن بدون جنگیدن است.» این دو نقل قول اساساً به اهمیت اطلاعات و استخبارات در شناخت خود و دشمن می‌پردازد که نقش بسزایی در شکست و پیروزی در جنگ دارد.
کارل فن کلاوس ویتز افسر نظامی و استراتژیست مشهور جنگی در کتاب خود «در مورد جنگ» می‌‌نویسد: «در جنگ بسیاری از گزارش‌های اولیه استخباراتی ضدونقیض‌اند، حتا زیادترشان کاملاً غلط و اشتباه‌اند و اکثریت مطلق‌شان نامطمین‌اند.» و یا در جای دیگر می‌‌نویسد: «مقصد ما از استخبارات در جنگ هر نوع معلومات از دشمن است – کجا است؟ چی می‌کند؟ کجا می‌خوابد؟ و چی می‌‌خورد؟ خلاصه پلان‌های محاربه‌ای و عملیاتی‌شان چی است.» و یا «در جنگ اطلاعات و استخبارات کتلست انتقال از حالت نامطمینی به اطمینان است».
هم‌چنان مورخ حربی و استراتژیست امنیتی معاصر جان کیگن در کتاب مشهورش «نقش استخبارات در جنگ» می‌‌نویسد: «استخبارات چراغ دستی فرماندهان در جبهات، نورافکن سیاست‌گذاران در جنگ و ستاره جهت‌دهنده سیاسیون در بازی‌های بزرگ می‌‌باشد.» و یا، «جنگیدن بدون اطلاعات هم‌مانند شمشیر زدن در تاریکی است.»
این‌ها و ده‌ها محقق، پژوهشگر، سیاست‌گذار و استراتژیست نظامی روی اهمیت اطلاعات و استخبارات در جنگ من‌حیث ستون فقرات و گره‌‌گشای مجهولات جنگ تاکید و پافشاری زیاد کرده‌اند. این استخبارات است که حرف آخر را در امر تصمیم‌گیری‌های بزرگ سیاسی و امنیتی می‌‌زند.
استخبارات عمدتاً به پنج دسته تقسیم‌بندی می‌‌شود: الف. استخبارات امنیتی و نظامی. ب. استخبارات اقتصادی و مالی. پ. استخبارات جرمی و جرایم. ج. استخبارات خارج و داخلی و بالاخره د. استخبارات خارجی. این استخبارات از منابع بشری، تخنیکی، سیگنالی، تصویری استفاده صورت گیرد. مگر حکومت اشرف غنی با تیم کاری ناکامش هیچ نوع توجه به ظرفیت سازی استخبارات کشور نکرد افراد ناکام وابسته تیم خود وقوم را گماشت واز استخبارات به منافع خویش در مقابل رقبای سیاسی خود انجام داد سر انجام گزینش های قومی و تیمی غنی باعث فروپاشی نظام افغانستان گردید
                   با احترام
کوهستانی نظامی حکومت پیشین