آرشیف

2018-2-26

afrotan

نگاه متفاوت به تاپی ، تبریک و تسلیت !

نوکر یکی از خان‌ها غمگین به نظر می‌رسید. خان پرسید چرا پندانده یی و نا‌راحتی؟! گفت؛ قربانت بروم، نوکر خانه زاد شما که بنده باشم، عاشق شده‌ام. خان گفت؛ اینکه ناراحتی ندارد بگو عاشق چه کسی شده‌ای تا برایت خواستگاری کنم‌؟ نوکرش با شرمندگی گفت؛ قربان! بنده را چه به این غلط‌ها! عاشق هرکه شما بفرمائید!!

وقتی  وارد صفحه ء شطرنج شدی چه بخواهی و چه نخواهی تبدیل به « مهره » خواهی شد باید پذیرفت که مهره را با هزاران لطف الحیل به بازی میگیرند . آسیای میانه بویژه افغانستان از دیرباز صفحه ای شده است برای بازیی شطرنج ، صفحه بازی ابرقدرتها و کشورهای همسایه طماع بی مروت ! هرروز درگوشه ای و هرشب در خانه ای غوغا است . هرجا فیلی و گاهی " شیری " بر آسب قدرت سواراست و به چور وچپاؤل مشغول !

https://www.youtube.com/watch?v=ZvhhVCrjH00&feature=youtu.be

اکنون مدتی است که افغانستان را از چهار سوی احاطه کرده و صحنه این تاخت وتازشده است ، با این تفاؤت عظیم و اساسی که اینجا صرفأ بازی شطرنج نیست بلکه  یک صحنه واقعی تقسیم غنیمت ها است . یک سوی این صفحه خونین را مافیای بنام " دولت جمهوری اسلامی افغانستان !! " در زیر چتر و حمایت چهل وچند کشور دور ونزدیک عالم قرار دارد که بنام ترقی و پیشرفت و مدرنیته  آنچه را که این مردم فقیر درامتداد حیات تاریخی خویش مورچه وار بدست آورده بودند به غارت بردند  و بی تردید همه ساکنان مظلوم  این مرزوبوم را از ابتدائی ترین حقوق محروم ساختند .
البته سرنوشت بُعد مذهبی مافیای حاکم با سخنان کمیک و مسخره آمیز حضرت رئیس غنی که حضرت امام حسین را  نواسه خدا خوانده بود

https://www.youtube.com/watch?v=5Hp5P2fOD30&feature=youtu.be

 تا آخرین افاضات اش که خون فرزندان افغانستان را تقدیر الهی خواند و بر وظائف و رسالت های اصلی نهادی بنام " دولت جمهوری اسلامی افغانستان !! " سر پوش نهاد از دیر روشن است .
تبریک وتسلیت !
تا هنوزهیچکسی نه میداند که ازچه زمانی ویروس مهلک مفتخواری که ازنسل امتیازات دالری است همه باشنده گان قلمروی بنام  افغانستان را مصاب ساخته است ؟ شاید روی همین دلیل است که خطیبان و چماقداران حاکم و دست نشانده آنگاهی که فضائل یک پروژه را بویژه درمیان کمک دهنده گان با شٌد ومٌد بیان می فرمایند درذهن آنها خطور نه میکند که جایگاه حقوقی ومعنوی  ما دراین جهان حریص و طماع چیست ؟ وچرا جهانیان در حال واوضاع مادی کنونی به مــــا کمک میکنند ؟ و دربدل این همه کمک های سخاوتمندانه از ما به عنوان مردم وجامعه ای  که مدعی تاریخ چندهزار ساله درجلگه های  آسیای کنونی هستیم چه می طلبند ؟
https://www.youtube.com/watch?v=-2ndHsGTIvI&feature=youtu.be
پیشرفت هرجامعه وملتی به پیشرفت شهروندان آن جامعه و ملت تعلق دارد ،این مطلب را ما به خوبی حس میکنیم و میبینیم که استعمار جهانی برخلاف گذشته از شکست های که در برابر اجداد مان متحمل شده اند درس گرفته وگروه خونی فرد فردی ازآحادی ملت ما را درلابرتوارهای بسیار مجهزی از روانشناسی و در زیر تلسکوب های بسیار قوی تشخیص گروه های از خون مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است و برویت آن درمی یابند که ما ازچه لذت می بریم ؟ چگونه و با تزریق کدامین جراثیمی به زندگی روزمره معتاد میشویم ؟ تا همه خرابی ها ومصیبت ها را در بیرون نگاه کنیم .

https://www.youtube.com/watch?v=PF0wS7XMi_Y&feature=youtu.be

حالأ محاسبه کنید نتائیج این بیماریی مزمنی را که وقتی پروژه ای پس از سی سال تمام در یک فضای کاملأ مشهودی از فقر عقلانیت و ثبات پس از هزاران تعریف و تمجید از تحقیرشده گان معتاد ساخته شده بر زندگی روزمره و خود را به دروغ منصوب ساختن به کتله های از آن تحقیر شده گان که در اوج سپاسگذاری ذلیلانه از اشتراک کننده گان طماعی که در مراسم افتتاح پروژه TAPI  حضور به رسانده بودند .اکنون بد نه خواهد بود که بخشی از گفتگوی این قلم با رادیو تهران که به زبان پشتو وپس ازگشائیش پروژه ای TAPI درباره اهمیت این پروژه با شتاب وعجله انجام داده بودم خدمت سما سروران گرامی تقدیم دارم .

https://youtu.be/hO7eh7GUXbI

چنانچه در این بخشی از گفتگوی این جانب می بینید و می شنوید من در پاسخ به این پرسش آقای عاشق حسین طوری مدیر بخش پشتوی رادیو تهران با صراحت یادآوری نمودم که به نظر من این پروژه آنگاه میتواند مفید و مثمر باشد که یک حکومت مشروع و برخاسته از اراده ء مردم را بصورت آزاد داشته باشیم .از سوی دیگر به پس منظر تاریخی پروژه ء موسوم به تاپی  TAPI نیزاشاره نمودم که پروژه TAPI دست کم از سی سال بدین طرف جزی از مفردات عمق استراتیژیک کشورهای همسایه بویژه پاکستان را تشکیل میدهند که نه میتوان مؤلفه های منافع مادی کشورهای منطقه که  دربستر مقطع تاریخی منافع استراتیژیک کشورهای گوناگون  تعبیر میگردید اکنون نیز بصورت منجمد از همان پارامترهای منافع تابعیت کند.