آرشیف

2015-6-19

سیداکرام الدین طاهری

نگاهی به گفته های ملا عبدالسلام ضعیف سفیر سابق رژیم طالبان در پاکستان!

 

پیش ازینکه در مورد صحبت های آقای ضعیف بتاریخی 17 جنوری در برنامه (پرس و پال) تلویزیون طلوع چندی بنویسم ، خوب است که یک مقدار در مورد وی برای خواننده گان  روشنی دهم؛ تا مردم این خونخوار و نوکر را خوبتر و بهتر بشناسند.
ملا عبدالسلام ضعیف در رژیمی مستبد و فرهنگ ستیزی طالبان منحیث سفیر آن رژیم در پاکستان ایفای وظیفه مینمود و در پهلوی که سفیر بود، یکی از افراد قابل اعتماد آی اس آی دستگاه استخبارات کشور پاکستان هم بود. وی کسی بود که به شدت از اسامه بن لادن سردسته دهشت افگنان جهانی از طریق رسانه های پاکستانی دفاع نموده وی را مهمان و برادر خطاب میکرد.البته این صحبت ها را در اوایل حمله نیروهای امریکای به افغانستان مینمود و با بسیار بی شرمی عملکرد های  غیر انسانی و زشتی امارت به اصطلاح اسلامی  و اسامه بن لادن را توجیه قانونی میکرد.  بعد از شکستی امارتی طالبانی ، ملا ضعیف به کویته فرار کرد و آز آنجا میخواست خود را به ملا عمر در کندهار برساند که توسط نیروهای پاکستانی و استخبارات امریکا دستگیر و به گوانتانامو وبعد به یکی از پایگاه های امریکایی ها در خلیج فارس منتقل گردید و چندی بعد هم به علتی نامعلومی رها گردید.
وی همچنان تحت تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داشت که با پای در میانی حکومت افغانستان ، شورای امنیت سازمان ملل متحد همه تحریم های بر او وارده را از میان برداشت که باعث گشادن بال و پری ملا ضعیف در افغانستان و دیگر جهان گردید. حالا وی از تمام حقوقی شهروندی برخوردار میباشد. میتواند سفر نماید ، فعالیت های سیاسی و غیره …. انجام دهد. 
موضوعی که من را وادار به نوشتن این مقاله نمود ، ابراز نظر های دور از واقعیتی ملا ضعیف سفیر رژیم سفاک طالبان در برنامه( پرس و پال) تلویزیون طلوع می باشد. این برنامه که از طرف حامد حیدری گراننده گی میشد ، وی به عنوان سوال اول از ملا ضعیف پرسش را چنین مطرح نمود:
حامد حیدری: آقای ملا ضعیف دیدگاه شما در مورد بودن نیروهای خارجی در افغانستان چیست، یا به عباره دیگر در مورد موجودیتی خارجی ها در افغانستان چه فکر میکنید؟
ملا ضعیف: نیروهای خارجی اشغالگر هستند و افغانستان را اشغال کرده اند
این در حالیست که نیروهای خارجی به اساس فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد به افغانستان آمده اند.
پس معلوم نیست چراحکومت افغانستان در مقابل چنین گفته های که اذهان عامه را مخدوش میسازد ، سکوت اختیار کرده و میگذارد هر ناکسی از آزادی بیان استفاده سوء نموده  و باعث نگران ساختن مردم میگردند .
من فکر میکنم این چنین گفته ها نه تنها هیچ دردی مردم افغانستان دوا نکرده ، بلکه مشکلات در کشور را ازدیاد می بخشد. چون سطح دانش در کشور آنقدر بالا نیست که همه بتوانند هدف  گفته های شومی  ملا ضعیف را بدانند و درک درست نمایند ، وقتی ایشان بودن کشورهای کمک کننده افغانستان را اشغالگر خطاب میکند ، این تأثیر خیلی بدی بر افکار عامه مردم افغانستان گذاشته و اذهان عمومی را مخدوش ساخته ، یک بار دیگر کشور را به سوی بدبختی های جدید سوق میدهد که در آنصورت تنها دشمنانی مردم افغانستان از آن بهره میبرند و بس. 
 
پس اگر ملا ضعیف راست میگوید که کشورهای کمک کننده افغانستان اشغالگر هستند ، باید سندی موثقی ارایه نماید در صورت نبودی چنین سندی باید حکومت افغانستان وی را به دادگاه کشانده و مورد بازپرس قانونی قرار دهد. چون وقتی ما آزادی بیان میگوییم ، آزادی بیان به معنای اظهار نظر های غیر مسؤولانه و غیر واقعبینانه نیست. آزادی بیان به معنای مخدوش ساختن افکار مردم و ایجاد رعب و وحشت در جامعه نیست. آزادی بیان به معنای اجرایی کردن دستور بادار در کشور نیست.
پس حکومت باید جلوی چنین سخنانی بی منطق و ابلهانه یی که منافع ملی را در خطر قرار میدهد ، بگیرد.
این نماینده رژیم سفاک در فکر و یا هم خواب دوباره به قدرت رسیدن طالبان است تا باز هم سرنوشت مردم مارا به دست باداران پاکستانی خود سپرده وهمه چیز را از دست مردم افغانستان بگیرند و افکار پوچ و پوسیده یی  خود را بر مردم تحمیل نمایند.
ولی ملاضعیف باید بداند که مردم افغانستان جنایاتی پنج سال حکومت سفاک و خون آشام ، فرهنگ ستیز ، دانش ستیز، زن ستیز ، دین ستیز ، انسان ستیز   را فراموش نکرده و نخواهند کرد.
برای شنیدن گفتگویی ملا ضعیف بالای پیوند زیر فشار دهید                                                      

http://www.youtube.com/watch?v=GwXTYoxF0e0